Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MAREK BURY"

Jednolity europejski system patentowy


  Prace nad tzw. jednolitym europejskim systemem patentowym toczą się już prawie pół wieku. Nic więc dziwnego, że wokół koncepcji jako tworu prawnego powstało wiele legend i mitów. Prace nad jego powstawaniem były elementem polityki europejskiej, której celem było stworzenie przeciwwagi dla silnej gospodarki amerykańskiej. Jednolity system ochrony patentowej niebezpodstawnie uznano za jeden z kluczowych czynników tworzących w Stanach Zjednoczonych korzystne warunki dla innowacyjnych przedsiębiorstw.Przeniesienie koncepcji amerykańskiego systemu patentowego do Europy okazało się przedsięwzięciem trudnym. Tak się bowiem składa, że interesy krajów europejskich nie są do końca zbieżne. Wyjaśnienie przyczyn tych rozbieżności oraz kompromisów, jakie zostały później wypracowane, wymaga sięgnięcia do istoty systemu patentowego. ISTOTA SYSTEMÓW OCHRONY PATENTOWEJ System ochrony patentowej przekłada się na rozwój i innowacyjność gospodarki, zapewniając wynalazcy (względnie temu, kto wynalazcę finansuje) godziwą zapłatę za ujawnienie wynalazku. Zapłatą tą jest udzielenie czasowego (i terytorialnego) monopolu na komercyjne wykorzystywanie wynalazku. Istotą tej transakcji jest zamiana: zgłaszający wynalazek ujawnia społeczeństwu rozwiązanie nietrywialnego problemu technicznego; społeczeństwo w zamian udziela zgłaszającemu czasowego (20-letniego) monopolu na komercyjne korzystanie z wynalazku. Zgłaszający przestaje być zgłaszającym, a staje się uprawnionym z patentu. Co zrozumiałe, zgłaszający ujawnia społeczeństwu rozwiązanie w języku urzędowym obowiązującym w tym społeczeństwie. W związku z tym członkowie społeczeństwa mogą w swoim języku ojczystym przeczytać, że Urząd Patentowy w ich imieniu udzielił paten-tu i że rozwiązanie ujęte w opublikowanych zastrzeżeniach patentowych nie może być przez nich komercyjnie stosowane, chyba że za opłatą. Jeżeli członkowie tego społeczeństwa nie respektują prawa z patentu, to mogą [...]

Zastosowanie ultrakrótkich impulsów w mikrofalowym systemie obrazującym

Czytaj za darmo! »

Mikrofalowe systemy obrazujące pozwalają na uzyskanie stosunkowo wysokich rozdzielczości, a jednocześnie wykorzystywane w nich promieniowanie nie jest tak szkodliwe jak promienie Roentgena. Właściwości fal elektromagnetycznych w zakresie milimetrowym umożliwiają stosunkowo łatwą detekcję obiektów wykonanych z metalu. Jest to szczególnie istotne ze względu na zastosowanie w systemach bezpiecz[...]

Badanie efektu przesunięcia środka fazowego anten w systemie lokalizacyjnym

Czytaj za darmo! »

Właściwości stosowanych anten mogą mieć istotny wpływ na uzyskiwane parametry systemu lokalizacyjnego. Anteny odpowiednio dobrane pod względem charakterystyk kierunkowych mogą ograniczać poziom odbieranych niepożądanych sygnałów odbitych od elementów środowiska rozpraszającego i w ten sposób korzystnie wpływać na właściwości całego systemu. Anteny, będące przedmiotem prezentowanych badań, zostały zaprojektowane dla systemu lokalizacyjnego, wykorzystującego pomiar czasu propagacji (TOA - Time of Arrival), opracowywanego w ramach projektu RESOLUTION [1]. System ten ma za zadanie lokalizować ruchome terminale w zamkniętym pomieszczeniu, zawierającym liczne obiekty odbijające fale elektromagnetyczne. Główne założenia dla konstrukcji anten były następujące: częstotliwość środkowa [...]

Sterowanie kierunkiem maksymalnego promieniowania szyku antenowego za pomocą waraktorowych przesuwników fazy

Czytaj za darmo! »

Wzrastająca popularność łączności bezprzewodowej zmusza operatorów sieci i producentów sprzętu radiowego do zwiększania szybkości transmisji danych i pojemności systemów radiokomunikacyjnych. Pojawiają się przy tym trudności związane z dostępnością pasma częstotliwości, właściwościami propagacyjnymi środowiska, a także z coraz wyższym poziomem interferencji powodowanych działaniem na niewiel[...]

 Strona 1