Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Kowalczyk"

Analizator ND1 - jakość energii elektrycznej pod kontrolą


  W wyniku liberalizacji rynków energetycznych oraz upowszechniania dostaw energii elektrycznej opartych na metodach konkurencji, energia elektryczna zaczyna być postrzegana tak jak każdy inny towar, a więc jest i będzie poddawana coraz dokładniejszej ocenie ilościowej i jakościowej. Ta ocena nie wynika jedynie ze względów technicznych, ale przede wszystkim z rozrachunku ekonomicznego pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej. Wraz z postępującą komercjalizacją dostaw energii elektrycznej powstaje uzasadniona potrzeba pozyskiwania takiej informacji użytecznej, która z jednej strony będzie dostarczona i przedstawiona w sposób powszechny i łatwy, a z drugiej strony będzie niosła ze sobą konkretne aspekty ekonomiczne i wagi finansowe transakcji dostaw i odbiorów energii elektrycznej pomiędzy jej dostawcą a odbiorcą. W związku z tym, oprócz informacji ilościowej, bardziej istotne stają się obserwacje jakości dostaw i odbioru energii w okresach rozrachunkowych. Przez jakość energii elektrycznej rozumiany jest zbiór charakterystyk i parametrów napięć zasilających, których większość została zebrana w normach, takich jak EN50160 i IEC61000. W ostatnich dwóch latach zaobserwowano znaczny wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych w stosunku do okresu wcześniejszego. Spowodowane to było m.in. uwolnieniem cen energii dla tej grupy odbiorców. Oznacza to, że kontrola parametrów jakościowych będzie kluczowym instrumentem w optymalizacji procesów produkcyjnych w taki sposób, aby zużycie i jakość energii były dopasowane do stosowanych technologii energochłonnych u poszczególnych producentów i miały bezpośr[...]

 Strona 1