Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"OLGIERD NIEMYJSKI"

Straty ciepła sieci ciepłowniczych i możliwości ich ograniczenia

Czytaj za darmo! »

Omówiono zagadnienie zjawiska strat ciepła w sieciach ciepłowniczych, które występują podczas pracy systemów rurociągów ciepłowniczych. Przedstawiono wyniki badań termowizyjnych powierzchni gruntu w miejscach gdzie przebiega sieć ciepłownicza oraz znajdują się komory ciepłownicze. Badania zostały wykonane w okresie zimowym pracy systemu przy zwiększonym przesyłaniu ciepła siecią ciepłociągó[...]

Pośrednia metoda określania ubytków wody w sieci ciepłowniczej


  W artykule przedstawiono metodę określania wielkości ubytków wody w systemach ciepłowniczych w wyniku występowania nieszczelności rurociągów, armatury i innych elementów sieci ciepłowniczej. Lokalizacja miejsc wycieków wody z systemu jest bardzo trudna lub niemożliwa do wykonania. Opisana metoda oparta jest na wynikach pomiaru strumienia wody uzupełniającej system ciepłowniczy, z uwzględnieniem zjawiska zmian gęstości wody sieciowej w wyniku zmian jej temperatury w okresie eksploatacji. Zamieszczono przykład wykorzystania tej metody do obliczania objętości ubytków wody sieciowej w jednym z systemów ciepłowniczych w Polsce.1. Wstęp Najczęściej stosowanym sposobem pomiaru ubytków wody sieciowej w systemach ciepłowniczych jest pomiar i rejestracja uzupełnienia wody w źródłach ciepła. Pojęcia ubytków i uzupełnienia wody sieciowej przeważnie są ze sobą utożsamiane, tj. przyjmuje się, że ilość wody uzupełniającej system jest równa jej ubytkom. Jest to słuszne w przypadku występowania niewielkich zmian temperatury wody płynącej siecią rurociągów. W systemach ciepłowniczych występują zmiany temperatury wody wynikające ze sposobu regulacji temperatury wody, w celu zapewnienia bieżących i prognozowanych potrzeb cieplnych odbiorców ciepła. Zmiany temperatury powodują przyrost lub spadek objętości wody wynikające ze zmian jej gęstości. Zjawisko to jest trudne do zaobserwowania z uwagi na występujące nieszczelności sieci w systemach ciepłowniczych. Często wielkość nieszczelności znacznie przewyższa zmiany objętości wody powstałe w wyniku rozszerzalności wody. Występujące zmiany objętości wody mają wpływ na ilość wody uzupełnianej w systemie powodując jej wzrost lub spadek [1]. Zjawisko to szczególnie jest zauważalne w systemach o dużej pojemności zładu. Analizując wartości [...]

 Strona 1