Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Świebodziński"

Przekaźniki programowalne DOI:


  Różnego typu przekaźniki oferowane na rynku mają szerokie spektrum zastosowania w instalacjach elektrycznych i systemach sterowania. Jedne z nich, jak przekaźniki miniaturowe, dedykowane są urządzeniom elektronicznym, inne - w postaci przekaźników silnoprądowych - mogą sterować maszynami elektrycznymi.Osobną grupę stanowią przekaźniki programowalne, które mogą pełnić rolę prostych sterowników. Ich zastosowanie obejmuje mniej rozbudowane aplikacje, stanowiąc techniczną i fi nansową alternatywę dla sterowników przemysłowych PLC (ang. Programmable Logic Controllers). Zastosowanie Sterowniki programowalne wykorzystuje się przede wszystkim w układach związanych ze sterowaniem maszynami, łącznie z systemami podnośnikowymi i transportowymi. Przekaźniki programowalne są również nieodzownym elementem instalacji sterujących ciśnieniem i poziomem napełnienia. Warto również wspomnieć o możliwości zastosowania przekaźników programowalnych w układach załączaŹródło: RELPOL Źródło: Schneider Electric Źródło: ELKOM Przekaźnik programowalny z klawiaturą i wyświetlaczem wyposażony w 16 wejść i 8 wyjść Przykład przekaźnika do sterowania automatyką domową, który można obsługiwać przez internet, komputer, telefon komórkowych i tablet nia rezerwy w automatyce budynkowej, a także w mechanizmach podnoszenia, wentylacji, klimatyzacji oraz w systemach automatyki chłodniczej. Przekaźniki programowalne mogą zadawać sekwencje czasowe, zarządzać energią i transmisją danych oraz nadzorować pracę instalacji odpowiedzialnych za odpylanie. Przekaźniki programowalne mogą współpracować ze stycznikami, elektrozaworami i szeregiem różnego typu czujników: indukcyjnych, zbliżeniowych, przetwornikami napięcia, fotokomórkami. Można nimi również sterować pracą żarówek, silników i urządzeń pneumatyki. Dodatkowo współpracują z falownikami, panelami tekstowymi i grafi cznymi, kolumnami świetlnymi, falownikami oraz sterownikami PLC. Bezpie[...]

Programy do wspomagania procesów produkcyjnych DOI:


  Odpowiednie oprogramowanie komputerowe jest w stanie skutecznie wspomagać przemysłowe procesy produkcyjne. Chodzi tutaj o systemy takie, jak PLM, MES, CAM, CAD, ERP, SCM i CMS. Warto również wspomnieć o symulatorach procesów i systemach klasy SCADA.PLM P r o g r a m y k l a s y P L M (ang. Product Lifecycle Management) to systemy umożliwiające zarządzanie cyklem życia produktów. Dzięki rozwiązaniom tego typu zyskuje się wsparcie na każdym etapie powstawania i rozwoju produktów - koncepcja, projekt, produkcja. Fabryki, które mają wdrożone systemy PLM zyskują przede wszystkim możliwości w zakresie tworzenia nowych produktów i usług. Ważne jest przy tym nadzorowanie oraz kontrolowanie procesów związanych z projektowaniem i produkcją przy zapewnieniu doskonalenia procesów. Nie tylko ogranicza to koszty, lecz także poprawia jakość produkcji. Programy klasy PLM ułatwiają zapewnienie zgodności z szeregiem wymagań prawnych, które dotyczą wyrobów. Proces powstawania wyrobu z reguły obejmuje trzy fazy życia produktu. Te fazy wspomaga również oprogramowanie PLM. Na początku umożliwia ono defi niowanie wymagań, jakie muszą być spełnione przez produkt. Uwzględnia się przy tym szereg czynników w postaci oczekiwań klientów, a także możliwości produkcyjnych oraz czynników związanych z łańcuchem dostaw. W następnej kolejności odbywa się realizacja produktu przy odpowiednim zarządzaniu parametrami maszyn - form, tłoczni, pras itp. Produkcja jest odpowiednio planowana i kontrolowana z uwzględnieniem dostaw podzespołów i komponentów z gwarancją należytego magazynowania. Oprogramowanie PLM w fazie IV wspomaga obsługę posprzedażną i serwis. Nie mniej ważne jest wspieranie kontroli jakości oraz zarządzanie danymi pochodzącymi od klientów. Chodzi przede wszystkim o reklamacje będące danymi wejściowymi przeznaczonymi do ciągłego doskonalenia procesów. Oprogramowanie jest również w stanie nadzorować korporacyjny reje[...]

 Strona 1