Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Siwak"

Analiza trwałości eksploatacyjnej transformatorów energetycznych o mocach od 2 do 160 MVA

Czytaj za darmo! »

Transformatory stanowią ważny element sieci przesyłowych i rozdzielczych. Uszkodzenia, zwłaszcza dużych jednostek, mogą być powodem zarówno drogich napraw, jak i znacznych kosztów związanych z niedostarczoną energią elektryczną. Dlatego zarówno projektanci, jak i eksploatatorzy transformatorów dążą do jak największej, technicznie i ekonomicznie uzasadnionej, poprawy niezawodności transforma[...]

Trwałość eksploatacyjna elektroenergetycznych linii kablowych średnich napięć

Czytaj za darmo! »

Kable elektroenergetyczne należą do najważniejszych elementów sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia. Od ich trwałości zależy - w dużym stopniu - niezawodność zasilania odbiorców energii elektrycznej. Duże znaczenie kabli wynika nie tylko z ich roli spełnianej w układach przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, lecz także z powszechności ich występowania w eksploatacji. przy łą[...]

Research on mechanical properties of aluminum alloys used in automotive industry DOI:10.15199/28.2017.3.1


  1. INTRODUCTION Aluminium alloys are commonly used in numerous fields of industry. The main advantages of their usage include: good thermal conductivity, low density, good specific strength (tensile strength divided by the density), adequate corrosion resistance, easy processes of machining and joining, ability to recycle and cost-effectiveness. Therefore, the automotive, which includes the heat exchangers division is one of the major users of aluminium alloys [1, 2]. Alloys from the aluminium-manganese and aluminum-silicon series, such as 3003, 3004, 3005, 3103, 3203 and 4045, 4047, 4343 have often been used in mentioned sector. The most popular solution for these materials, regarding brazing sheets, is a core alloy (3xxx series) rolled with a clad alloy (4xxx series). Thanks to the layered combination of these materials, brazed joints can be formed using several brazing techniques [3÷9]. Aluminium alloys used in the automotive industry should meet a number of quality requirements. The important ones are appropriate mechanical properties, such as hardness, plastic deformation, indentation creep, elastic modulus and fracture toughness. Thus, their analysis is significant in the product control stage [5, 10÷12]. Numerous publications about the mechanical properties of aluminium alloys used in the automotive sector of industry have been written in the last years. For example, Kahl et al. [13] presented the results of fatigue, tensile and creep properties of the above materials measured at different temperatures. Dubey [14] compared features such as reliability, performance, weight and cost-effectiveness of aluminium and copper alloys. Takagi et al. [15] discussed the effects of creep phenomenon of an aluminium- magnesium alloy using the microindentation technique. Further scientific papers correlated the residual strain with the hardness value by the nanoindentation method [16] while another presented evaluation of the elastic m[...]

Właściwości mechaniczne nanokompozytowych warstw Ni-P/Si3N4 wytwarzanych metodą redukcji chemicznej na stopie aluminium AW-7075 DOI:10.15199/62.2018.6.23


  Stopy aluminium serii 7xxx są obecnie szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, zwłaszcza w okrętowym, lotniczym oraz motoryzacyjnym. Ze względu na mniejszą masę w porównaniu ze stalą znajdują również bardzo wiele innowacyjnych zastosowań, np. jako koła zębate łańcuchowe w napędach motocykli, jako poszycia kadłubów spajanych metodą zgrzewania tarciowego FSW (friction stir welding) lub jako precyzyjne prowadnice cierne w systemach automatyzacji. Wymagania wytrzymałościowe oraz oczekiwania dużej odporności na zużycie ścierne stawiane wobec konstrukcji maszyn wykonanych ze stopów aluminium wymuszają prowadzenie dalszych badań materiałowych. Przykładem jest obróbka powierzchniowa stanowiąca obecnie jeden z głównych nurtów rozwoju powłok przeciwzużyciowych. Stopy aluminium mogą być pokrywane różnymi powłokami, zarówno o przeznaczeniu technicznym, jak i dekoracyjnym. Technikami galwanicznymi można wytwarzać na stopach aluminium warstwy powierzchniowe z różnych materiałów, mogą znacząco zwiększyć odporność warstwy wierzchniej danej części na zużycie ścierne oraz zwiększyć ich twardość1). Jednak niezbędny jest odpowiedni dobór materiału takiej warstwy pod względem właściwej struktury, twardości, odporności na kruche pękanie, współczynnika tarcia, a także musi być spełniony warunek dobrego jej połączenia z podłożem2-5). Obecnie można zaobserwować duże zainteresowanie kompozytowymi warstwami opartymi na stopach niklu wytwarzanymi metodą bezprądową. Warstwy kompozytowe z cząstkami ceramicznymi wykazują dużą twardość i odporność na zużycie ścierne. Cząstki wprowadzane to zwykle węglik krzemu SiC, tlenek glinu Al2O3, diament i PTFE6). W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się również nanocząstki Al2O3, SiC lub Si3N4 jako fazy dyspersyjne w warstwach Ni-P i Ni-B, które mogą występować w różnych kształtach i o różnych wymiarach. Takie cząstki wpływają na wytrzymałość oraz zachowanie warstw w warunkach eksploatacyjnych w zale[...]

 Strona 1