Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ CEPIŃSKI"

Bezprzeponowy gruntowy wymiennik ciepła i masy - patent Politechniki Wrocławskiej


  W artykule autorzy przedstawiają wyniki wieloletnich badań procesów pozyskiwania niskotemperaturowej energii geotermalnej do klimatyzacji pomieszczeń za pomocą bezprzeponowego wymiennika ciepła i masy.W SYTUACJI ogólnoświatowego niedoboru energii i równoczesnego wyczerpywania się tradycyjnych surowców energetycznych istnieje pilna potrzeba, ale i możliwość złagodzenia tych niedoborów przez większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jest taka energia naturalna, odnawialna, bardzo łatwo dostępna w zasobach praktycznie niewyczerpalnych, znajdujących się tuż pod powierzchnią gruntu, jednakże ta jest trudna do bezpośredniego wykorzystania z uwagi na zbyt niska temperaturę. Ale już w początkach lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, w Politechnice Wrocławskiej wymyślono i opatentowano w kraju [1] oraz za granicą [5, 6] rozwiązanie umożliwiające w dość łatwy sposób pozyskiwanie tej niskotemperaturowej energii geotermalnej, w sposób bezpośredni do celów klimatyzacji i termowentylacji pomieszczeń [2, 3, 4, 7]. Rozwiązanie to (wynalazek) nazwano bezprzeponowym gruntowym wymiennikiem ciepła i masy (BGWCiM). Analizowano wariantowość rozwiązań [8] oraz wykazywano energooszczędność [9] na podstawie wyników badań uzyskiwanych na pilotowych oraz wdrożeniowych instalacjach [10, 11]. Już w 1985 r. opracowano wytyczne projektowania oraz doboru bezprzeponowych gruntowych wymienników ciepła i masy [12]. Kolejne prace badawcze [13, 14, 15, 16] potwierdzały słuszność przyjętych kierunków badań [17] oraz możliwość zastosowania BGWCiM także w warunkach klimatu Syrii [15]. Idea rozwiązania Istota rozwiązania polega na tym, że już na nieznacznej głębokości gruntu (4-5 m poniżej poziomu terenu) w naszej strefie klimatycznej panuje w ciągu całego roku temperatura gruntu prawie stała, zbliżona do średniej rocznej temperatury powietrza zewnętrznego +10 (±1,5) º C. Umieszczając na takiej głębokości wypełnienie naturalne o odpowiednie[...]

 Strona 1