Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ALFRED ŚLIWA"

Miedź w osadach w urządzeniach energetycznych - problem eksploatacyjny i remontowy

Czytaj za darmo! »

Od Redakcji: Prezentacja zasadniczych tez zamieszczonego artykułu miała miejsce w trakcie X Sympozjum z cyklu DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGO-EKSPLOATOWANYCH URZĄ- DZEŃ ENERGETYCZNYCH nt "Wydłużania czasu pracujących urządzeń energetycznych - szanse i ograniczenia" - Ustroń 2008. Wstęp W ostatnich latach coraz szerzej sygnalizowane są problemy z występowaniem znacznych ilości związków miedzi, tak w osadach na powierzchniach wewnętrznych rur ekranowych, jak również w całym układzie wodno-parowym. Stwierdza się obecność miedzi w osadach pobranych z kondensatorów, zbiorników wody zasilającej, walczaków, jak również coraz częściej, w przegrzewaczach (szczególnie pierwotnych), zaworach szybkozamykających oraz w układzie przepływowym turbin (głównie na łopatkach i pod bandażami). Na st[...]

 Strona 1