Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ KOŁTUNOWICZ"

Stanowisko do badania temperaturowych i częstotliwościowych zależności właściwości elektrofizycznych implantowanych półprzewodników

Czytaj za darmo! »

Tradycyjnym sposobem uzyskania informacji o właściwościach elektrofizycznych implantowanych warstw półprzewodników są temperaturowe zależności rezystancji lub zjawiska Halla mierzone na prądzie stałym. Pomiary właściwości izolacyjnych przy napięciu przemiennym w szerokim zakresie częstotliwości pozwalają uzyskać dodatkowe informacje o mechanizmie przenoszenia ładunku w półprzewodnik[...]

Application of semiconductor sensors for quality control of food products

Czytaj za darmo! »

Semiconductor sensors represent an independent class of analytical devices and make possible to get reliable, quick and easily processed information. Their use gives the possibility of control, diagnostics and management of various processes, as well as the possibility of analyzing indications of raw material and final product quality. The application of semiconductors in this field can be q[...]

Wpływ wygrzewania na właściwości elektryczne nanokompozytów (CoFeZr)x + (Al2O3)1-x

Czytaj za darmo! »

W pracy zbadano wpływ wygrzewania termicznego na przewodność skokową nanokompozytu (CoFeZr)x + (Al2O3)1-x. Pomiary wykonano na prądzie przemiennym z zakresu częstotliwości od 50 Hz do 1 MHz dla 60-ciu wybranych temperatur pomiarowych z przedziału od 77 K do 303 K. Abstract. The paper presents the results of measurement of the influence of the thermal’s annealed on the hopping conductivity[...]

Model przewodności skokowej i jego weryfikacja dla nanostruktur wytwarzanych technikami jonowymi

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono model przewodności skokowego przenoszenia ładunków, zlokalizowanych w studniach potencjału, w przypadku przemiennego pola elektrycznego. Abstract: The paper presents a conductivity model of a hopping transfer of charges located in potential wells in the case of an alternating current field. (A model of hopping recharging and its verification for nanostructures formed by th[...]

 Strona 1