Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ADAM SZPAKOWSKI"

Mikroprocesorowa platforma sensorowa dla systemu oznaczania składu mieszanin gazowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono mikroprocesorową, modularną, wielokanałową platformę sensorową stanowiąca część projektu, którego długofalowym celem jest rozwój oraz praktyczne zastosowanie metod rozpoznawania wzorców w układach sensorowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania w oznaczaniu składu mieszanin gazowych. Platforma współpracuje z komercyjnie dostępnymi sensorami bazującymi na warstwach domieszkowanego SnO2. i zapewnia rozbudowane możliwości modulacji temperatury sensorów. Abstract. This article presents the microprocessor, modular, multichannel sensor platform. The platform is a part of the project, which aims the development and practical application of pattern recognition methods in sensor systems oriented on determination of gas mixtures composition. The platform is operating with commercially available SnO2-based chemical sensors and provides the sensor temperature modulation capabilities. (Multiprocessor sensor platform for gas mixture composition identification). Słowa kluczowe: platforma sensorowa, czujniki gazowe, system rozpoznawania wzorców. Keywords: sensor platform, gas sensor, pattern recognition system. Motywacja Tematyka związana z pomiarami składu mieszanin gazowych znajduje się w obszarze zainteresowania autora, oraz zespołu w ramach którego pracuje, od ponad dziesięciu lat. Jedną z dróg prowadzących do wyznaczenia składu badanej mieszaniny jest wykorzystanie nieselektywnych sensorów sprzężonych z rozbudowanymi systemami analizy sygnałów wykorzystujących metody rozpoznawania wzorców. Połączenie to umożliwia stworzenie systemów zdolnych do analizy jakościowej oraz ilościowej mieszanin gazowych. Długoterminowym celem zespołu, którego autor jest członkiem, jest rozwój oraz praktyczne wykorzystanie metod rozpoznawania wzorców w układach sensorowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich w wykorzystania w oznaczaniu składu mieszanin gazowych [1-4]. Jednym z celów średnioterminowych projektu jest opracowani[...]

Multivariate analysis of signals from array of semiconductor gas sensors

Czytaj za darmo! »

From the practical point of view, the solid-state gas sensors based on Sno2 are the most important ones due to their high sensitivity, good accuracy, short response time, good stability and suitability to portable instruments [1-3]. The major disadvantage of tin-oxide based sensor is their non-selectiveness and cross-sensitivity [1-3]. Selectivity can be enhanced by means of catalytic oxidat[...]

 Strona 1