Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ERWIN MACIAK"

Badania struktur warstwowych typu tlenek metalu - pallad w układzie z akustyczną falą powierzchniową do detekcji gazów

Czytaj za darmo! »

Koncepcja warstwowych struktur sensorowych, typu: tlenek metalu - pallad, stwarza nowe możliwości detekcji gazów w takich układach sensorowych. Przez wykorzystanie oddziaływań akustoelektrycznych (zmiana prędkości fali powierzchniowej w wyniku zmiany przewodności elektrycznej struktury) można uzyskać układy o niezwykle dużej czułości. W zależności od zastosowanych materiałów, oddziaływania [...]

Badania możliwości wykorzystania optycznej detekcji koncentracji wodoru rozpuszczonego w izolacji olejowej do diagnostyki transformatora

Czytaj za darmo! »

Zawartość gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym świadczy o rozwijającym się procesie degradacji izolacji, który jest wywołany wewnętrzną usterką. Przyczynę usterki można określić, a także ocenić stopień zagrożenia transformatora i ustalić sposób postępowania w oparciu o badania składu i koncentracji gazów. Powszechnie stosowaną metodą diagnostyczną jest diagnostyka DGA (Dissolved Ga[...]

Metody pomiarowe do zastosowania w komorze wspomagania sztucznego serca

Czytaj za darmo! »

Protezy służące do wspomagania serca są rozwijane w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Ich głównym zadaniem jest przyspieszenie leczenia mięśnia sercowego pacjentów, u których zdiagnozowano choroby serca i układu krwionośnego. Zastosowanie protezy wspomagającej pracę serca pozwala na znaczne przyspieszenie leczenia chorego serca lub w przypadkach ostatecznych - na oczekiwanie na przeszczep serca. W publikacji zamieszczono analizę metod pomiarowych do zastosowania w protezach serca typu POLVAD (Polish Ventricular Assistant Device). Praca dotyczy zagadnienia bezinwazyjnej metody pomiarowej pozwalające na pomiar ciśnienia krwi w ustalonych miejscach, umieszczonych na protezie oraz wewnątrz protezy sztucznego serca. Abstract. In this paper methods analysis for pressure measurement for using in the POLVAD (Polish Ventricular Assistant Device) are introduced. Work is focused on the noninvasive methods for blood pressure measurement in crucial points around heart prosthesis. Mechanical prosthesis used for heart support, are developed by the Foundation of Cardiac Surgery Development in Zabrze. Their main purpose is to aid the heart healing process in patients with cardiac problems. Use of the POLVAD prosthesis helps with speeding up heart recovery process in patients or is being or supports patient waiting for heart transplant.Conducted research is part of “Polish Artificial Heart" program. Main goal of this part of project is introduction of functional noninvasive blood pressure measurement system for POLVAD device and in future for fully artificial heart. Two sensing methods are being introduced: fiber pressure sensor and piezoelectric pressure measurement with. Preliminary results are included, and choice of best method for future development is being pointed out. (Measurement methods for using in POLVAD heart supporting device). Słowa kluczowe: sztuczne serce, pomiar ciśnienia krwi, POLVAD, proteza. Keywords: artificial heart, bloo[...]

 Strona 1