Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW MAKAL"

XLIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów

Czytaj za darmo! »

W dniach 21-23 września 2011 r. w Białymstoku odbyła się XLIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów zorganizowana przez Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej. Patronat nad konferencją objęli: mgr inż. Janina Maria Popowska - Prezes Głównego Urzędu Miar w Warszawie, prof. Tadeusz Citko - rektor Politechniki Białostockiej oraz Komisja Metrologii Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Konferencja ta jest jedną z najstarszych organizowanych w Polsce. Każdego roku, od 42 lat, kolejna uczelnia wyższa przyjmuje na siebie obowiązki gospodarza spotkań młodych naukowców - metrologów z doświadczonymi profesorami. Politechnika Białostocka była nim ostatnio w 1999 r. (XXI MKM). Do[...]

Realizacja układu pomiarowego z czujnikami tensometrycznymi w mostku z przełączanym źrodłem prądowym

Czytaj za darmo! »

technice pomiarowej stosuje się układy mostków, zasilanych ze źródła prądowego lub napięciowego, o rezystancjach ramion tak dobranych do czujników, aby osiągnąć najkorzystniejszy przebieg charakterystyki i jak najbardziej uproszczone równanie pomiaru. Zaproponowane [1, 2] układy do pomiarów wieloparametrowych różniące się sposobem zasilania od mostka Wheatstone'a i innych znanych ukła[...]

 Strona 1