Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTYNA KOSTYRKO"

Pomiary zapachu przy ustalonej emisji

Czytaj za darmo! »

Postęp wiedzy o pomiarach zapachów miał swój początek w USA w latach 1940-1945 w związku z wojennym racjonowaniem żywności. Natomiast koncepcja elektronicznego nosa sięga zaledwie lat 80. i narodziła się na Uniwersytetach Warwick i w Manchesterze. Zadanie budowy zespołu czujników, który naśladowałby pracę narządu zmysłu węchu u psa możnaby nazwać karkołomnym, gdyby nie fakt, że zakończyło si[...]

Określanie wskaźnika IEQ jakości środowiska wewnętrznego budynku DOI:10.15199/33.2016.12.10


  Jakość środowiskawewnętrznego IEQ(Indoor Environmental Quality) i jej wpływ na samopoczucie i komfort mieszkańców i użytkowników budynku to ważny i aktualny obszar badań. Artykuł przedstawia stan wiedzy oraz metodę określania wskaźnika IEQopisującego przewidywany komfort użytkowników budynku. Zakres rozpatrywanych zagadnieńwcelu określenia IEQ obejmuje klasy jakości powietrza, komfort cieplny, komfort akustyczny i wizualny w połączeniu z jakością oświetlenia. Na podstawie przeglądu literatury ustalono, że zespoły projektowe budynkówpowinny uwzględnić parametry dobrego samopoczucia użytkowników budynku już na samym początku procesu projektowania. Wiedza zawarta w artykule może być użyteczna i pomocna dla projektantów, inwestorów, inżynierów, zarządców budynków, użytkowników i konserwatorów urządzeń instalacyjnych, a także dla młodych naukowców, którzy zamierzają podjąć badania nad komfortemużytkowania budynkówimoże być traktowana jako punkt wyjścia do ukierunkowania dalszych badań. Pomiary wartości parametrów środowiska wewnętrznego są ważnym elementem ocen środowiskowych budynków. Słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo, IEQ, komfort użytkowania, jakość powietrza, komfort cieplny.Liczne badania wykazują, że koszty ponoszone przez pracodawcę, właściciela budynku oraz społeczeństwo jako całość, spowodowane złymi warunkami środowiska wewnętrznego są często znacznie większe niż koszty zużycia energii w budynku. Dobra jakość środowiska wewnętrznego może poprawić ogólną efektywność pracy i nauki oraz zmniejszyć absencję pracowników. Projektując i realizując budynek energooszczędny, trzeba z całą pewnością mieć to na uwadze. Zagadnienie wyboru parametrów środowiska wewnętrznego reguluje EN 15251:2007 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę. Norma ta jest obecnie [...]

 Strona 1