Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH T. KACPERSKI"

Kalkulator energetyczny DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono kalkulatory energetyczne służące do wstępnego oszacowania kosztów energii niezbędnej do zasilania danego obiektu z różnych źródeł. W kalkulatorach uwzględniono szereg czynników mających wpływ na koszt ciepła, takich jak: energochłonność budynku, rodzaj paliwa, strefa klimatyczna, taryfy oraz sprawność źródła ciepła i instalacji grzewczej. Kalkulatory zostały opracowane w programie "Excell" i umożliwiają wprowadzanie własnych danych oraz aktualizację cen nośników energii. KOSZTY energii dostarczanej do budynków na cele ogrzewania oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej stanowią znaczący udział w ogólnych kosztach eksploatacyjnych. Dla istniejących obiektów budowlanych koszty te można zredukować przez poddanie ich kompleksowej termorenowacji. Przy proj[...]

 Strona 1