Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ GODLEWSKI"

Urządzenia TBA-IŁ do kontroli baterii akumulatorów w siłowniach telekomunikacyjnych

Czytaj za darmo! »

Siłownie telekomunikacyjne prądu stałego są przeznaczone do bezprzerwowego zasilania prądem stałym o napięciu 48 V różnych odbiorów telekomunikacyjnych, a ich priorytetowym zadaniem jest zapewnienie ciągłości zasilania dołączonym odbiorom. Z tego powodu każda siłownia współpracuje z zasady z dwiema połączonymi równolegle bateriami akumulatorów, prawie zawsze ołowiowo-kwasowych, które przejmu[...]

System oceny sieci telekomunikacyjnych AWP-IŁ

Czytaj za darmo! »

Konieczność kontrolowania jakości usług świadczonych abonentom pojawiła się już w momencie automatyzacji sieci telekomunikacyjnych. W ciągu wielu lat zmieniały się miary jakości, metody badań oraz wykorzystywane środki techniczne. Przed automatyzacją sieci telefonistka, łącząc abonentów, dokonywała także oceny jakości połączeń. W epoce systemów analogowych za wystarczające uznawano niezależne badania poszczególnych segmentów sieci, co sprowadzało się do niezależnych ocen w obrębie obszarów/stref numeracyjnych sieci międzystrefowej i sieci międzynarodowych. W Polsce badania realizowano m. in. za pomocą opracowanych w Instytucie Łączności systemów ABA, ABUS i ATME2, a operatorzy przyjmowali, że jeżeli poszczególne elementy i styki pracują poprawnie, to cała sieć też działa popraw[...]

 Strona 1