Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDER WERBOWY"

Mikroelektroniczne i optoelektroniczne przyrządy sensorowe z warstwami diamentowymi i diamentopodobnymi

Czytaj za darmo! »

Od ponad trzydziestu lat w kilku ośrodkach naukowych w Polsce intensywnie prowadzone są prace dotyczące wytwarzania i charakteryzacji oraz prób zastosowań cienkich (maksymalnie kilku µm) warstw diamentowych, głównie nanokrystalicznego diamentu (Nanocrystalline Diamond - NCD) i diamentopodobnych (Diamond-Like Carbon - DLC) w różnych obszarach techniki [1]. Warstwy węglowe tego typu char[...]

Wytwarzanie, trawienie plazmowe i właściwości cienkich warstw BaTiO3 do zastosowań elektronicznych

Czytaj za darmo! »

Tytanian baru (BaTiO3) jest szeroko rozpowszechnionym w technice materiałem ceramicznym o właściwościach ferroelektrycznych i piezoelektrycznych. Został on zsyntetyzowany podczas II wojny światowej niezależnie w USA, Japonii i ZSRR. Powodem imponującej kariery BaTiO3 w przemyśle jest jego wysoka przenikalność dielektryczna (produkcja kondensatorów) oraz właściwości piezoelektryczne - wykorzy[...]

 Strona 1