Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"PRZEMYSŁAW KAMIŃSKI"

Wpływ nasiąkliwości na trwałość betonu cementowego


  Nasiąkliwość, to ilość wody, jaką jest w stanie zaabsorbować beton przy ciśnieniu atmosferycznym. Oznaczenie nasiąkliwości betonu jest bardzo proste, gdyż nie wymaga specjalistycznego sprzętu badawczego, a jedynie wagi o odpowiedniej dokładności i zakresie pomiarowym, suszarki, termometru, naczynia wannowego i wody. Jednak to, co z pozoru wydaje się bardzo proste w teorii, w praktyce stwarza wiele problemów z kilku powodów, m.in.: ● nie ma dobrej, sprecyzowanej, prostej, zrozumiałej i przejrzystej procedury badawczej, na podstawie której można miarodajnie oznaczyć nasiąkliwość betonu; ● występuje bardzo różnorodna i zróżnicowana gama betonów, zaprojektowanych pod konkretne zastosowanie (np. betony lekkie, ciężkie, szczelne, porowate, wysokowartościowe, napowietrzane, podwodne, szybkosprawne, samozagęszczalne, sprężane, nawierzchniowe, ogniotrwałe, żaroodporne); ● betony mogą zawierać różne składniki, np. cementy portlandzkie, cementy portlandzkie z dodatkami, cementy hutnicze, mikrowypełniacze, kruszywa: naturalne, sztuczne, lekkie, ciężkie, domieszki chemiczne itp.; ● w zależności od przeznaczenia, betony mogą różnić się proporcjami surowców: wody, cementu, kruszyw; ● struktura betonu w dużym stopniu zależy od sposobu wbudowania, zagęszczenia i pielęgnacji; ● stawianie sztywnych wymagań dotyczących nasiąkliwości betonu w oderwaniu od jego rzeczywistej trwałości. Zbyt duża ilość wody zaabsorbowana przez beton jest szkodliwa podczas okresu naprzemiennego zamrażania i rozmrażania. W związku z tym jaka powinna być ta bezpieczna ilość? Odpowiedź jest indywidualna w przypadku każdego betonu. Można dyskutować na temat tego, czy nasiąkliwość rzędu 4% gwarantuje jego mrozoodporn[...]

Wykonywanie robót betonowych w obniżonej temperaturze

Czytaj za darmo! »

Przy wykonywaniu robót betonowych w obniżonej temperaturze (fotografia 1) zaleca się stworzenie warunków dojrzewania pozwalających na uzyskanie najwyższej wytrzymałości betonu wjak najkrótszym czasie. Pod pojęciem niskiej temperatury należy rozumieć okres, w którym średnia temperatura dobowa jest niższa od +5 °C, a temperatura minimalna spada poniżej 0 °C. Mieszanka betonowa zamarza w tempe[...]

Reakcje alkaliczne a zastosowanie cementów niskoalkalicznych do budowy autostrad

Czytaj za darmo! »

Wostatnich latach na wielu odcinkach dróg betonowych w Niemczech zaczęły pojawiać się pęknięcia, których przyczyną była reakcja alkaliczna w betonie. Uszkodzenia nawierzchni betonowych spowodowane reakcją pomiędzy związkami alkalicznymi zawartymi w cemencie a kruszywem zdiagnozowano po raz pierwszy ok. 1940 r. w Stanton w USA. W następnych latach zjawisko to zaobserwowano w wielu innyc[...]

Doświadczenia ze stosowania cementów niskoalkalicznych "WARTA" w budownictwie komunikacyjnym

Czytaj za darmo! »

Cement autostradowy "WARTA" niskoalkalicznyCEMI 42,5N-NA oraz cement drogowo-mostowy "WARTA" niskoalkaliczny CEM I 42,5 N-MSR/NA zostały opracowane na potrzeby budownictwa komunikacyjnegojakocementyspecjalnezeszczególnym uwzględnieniem budowy dróg i mostów oraz terminali, lotnisk i tuneli. Odmomentuwprowadzenianarynekcieszą się niesłabnącym zainteresowaniem odbiorców krajowych i zagranic[...]

Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej "Biomedyczni" System zdalnego monitoringu EKG

Czytaj za darmo! »

Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej "Biomedyczni" istnieje od 15 grudnia 2005 roku. Założone zostało przez aktywnych studentów współpracujących z pracownikami Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej przy Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej. Pomysłodawcą i opiekunem naukowym Koła jest dr inż. Ewa Piątkowska- -Janko. O nas Celem pracy Koła jest praktyczne wykor[...]

 Strona 1