Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KAROL A. STASIEWICZ"

Sprzęgacz światłowodowy na włóknie mikrostrukturalnym

Czytaj za darmo! »

Wzrost zainteresowania właściwościami propagacyjnymi światłowodów fotonicznych wymaga dostosowywania obecnie istniejących elementów torów światłowodowych do wymagań technicznych tych włókien. Dla szerszego wykorzystania tych włókien do użytku powszechnego należy wykonać elementy, które pozwolą na dowolne prowadzenie fali - układy wprowadzające, sprzęgające itp. Jednym z elementów jakie post[...]

Aplikacyjne możliwości technologii przewężek w dziedzinie włókien fotonicznych - fotoniczny sprzęgacz szerokopasmowy


  Dotychczasowy rozwój technologii i zastosowań światłowodów mikrostrukturalnych pokazuje, że tego typu włókna są i będą w najbliższej przyszłości bardzo ważnymi elementami wykorzystywanymi w dziedzinie sensorów wielkości fizycznych i chemicznych. Dzięki ich geometrii można budować układy o znacznie większej czułości niż w przypadku czujników bazujących na włóknach standardowych jednomodowych, czy utrzymujących polaryzację. Włókna mikrostrukturalne charakteryzuje bowiem większa łatwość dotarcia z materiałem światłoczułym do wewnętrznej struktury włókna. Pozwala to na bezpośrednie oddziaływanie prowadzonej wiązki świetlnej z materiałem czujnika. Oczywiście jest to okupione pojawiającymi się trudnościami technologicznymi związanymi z integracją tego typu włókien ze standardem połączeń stałych i rozłącznych powstałym w dobie rozwoju telekomunikacyjnych zastosowań włókien światłowodowych, czy także większego tłumienia sygnału optycznego. Optyka światłowodowa oparta na standardowych włóknach jednodomowych i utrzymujących polaryzację rozwinęła znakomicie aplikacje różnego typu elementów wytworzonych na ich bazie np. tłumiki, sprzęgacze, polaryzatory, przełączniki optyczne, itp. Elementy te jednak nie do końca mogą być wykorzystane w technologii światłowodów mikrostrukturalnych z uwagi na trudność tworzenia struktur typu in-line. Dodatkowo niezwykle interesujące z aplikacyjnego punktu widzenia nieliniowe właściwości włókien mikrostrukturalnych także nie mogą być w pełni wykorzystane bez możliwości ich integracji ze standardem połączeń. Problem ten rozwiązać można tworząc systemy hybrydowe rozwijając technologię łączenia włókien [...]

 Strona 1