Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ JURKIEWICZ"

Decentralizacja systemów ciepłowniczych, jako metoda na obniżanie kosztów produkcji i dostawy ciepła


  Ciepłownictwo w Polsce musi się zmierzyć z problemem spadku zużycia ciepła i mocy zamówionej w kolejnych latach. Problem ten dotyczy większości miejskich systemów ciepłowniczych. W artykule omówiono techniczne możliwości podniesienia efektywności funkcjonowania niedociążonych systemów ciepłowniczych poza sezonem ogrzewczym (w lecie) oraz omówiono koncepcje decentralizacji miejskich systemów. Autor przedstawia także nowy rodzaj usługi, którą mogą świadczyć firmy ciepłownicze, jako Operatorzy Autonomicznych Regionów Energetycznych.Od wielu lat obserwujemy systematyczny spadek zużycia ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych (msc). Na rysunku 1 pokazano ilości ciepła dostarczonego do odbiorców w kolejnych latach [1]. Tendencja spadkowa mocy wykorzystanej (zamówionej) oraz ilości odbieranego ciepła wynika z kilku powodów, przy czym do najważniejszych należą: - zmiana przepisów i norm w nowym budownictwie, które preferują energooszczędne budownictwo, - powszechne programy termomodernizacyjne w budynkach (Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów i dotacje UE do programów termomodernizacyjnych w latach 2007-2013 w ramach RPO), - modernizacja węzłów i instalacji wewnętrznych podnosząca sprawności wykorzystania energii dostarczanej z msc, - wysoki koszt energii i znaczny udział kosztu energii w budżetach domowych, - wprowadzanie indywidualnego rozliczania za dostawę ciepła (podzielniki kosztów i wodomierze c.w.u.), - niedotrzymywanie odpowiedniego komfortu w mieszkaniach, z uwagi na źle pojętą oszczędność energii (niedostateczna wymiana powietrza w mieszkaniu, niska temperatura w pomieszczeniach), - korzystanie z indywidualnych źródeł ciepła (w tym układy hybrydowe wielopaliwowe), - wysoka cena ciepła scentralizowanego w przestarzałych systemach ciepłowniczych. W najbliższych latach pojawią się jeszcze inne możliwości zmniejszania mocy zamówionej, które odczują firmy ciepłownicze; będzie to weryfikacja mocy zamówione[...]

 Strona 1