Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"RADOSŁAW GÓRZEŃSKI"

Optymalna metoda wyznaczania współczynników wyrównawczych do indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w budynku wielolokalowym DOI:

Czytaj za darmo! »

W publikacji zdefiniowano pojęcie współczynników wyrównawczych oraz ich funkcję w procedurze wyznaczania indywidualnych kosztów ogrzewania lokali w budynku wielolokalowym. Jako metodę wzorcową wyznaczania współczynników wyrównawczych zaproponowano szczegółową metodę dynamiczną ESPr pozwalającą na określenie zapotrzebowania na energię w trybie ogrzewania. Traktując współczynniki wyrównawcze wyznaczone metodą dynamiczną, jako punkt odniesienia, zaproponowano optymalną metodę statyczną z popularnego programu komercyjnego Audytor OZC 4.8Pro.W ARTYKULE zestawiono różne metody wyznaczania współczynników wyrównawczych położenia lokali w bryle budynku, na potrzeby rozliczania całkowitych kosztów ogrzewania jednostki rozliczeniowej, w odniesieniu do poszczególnych jednostek użytkowych. Do wyznaczania współczynników wyrównawczych stosuje się obecnie oprogramowania komercyjne, do których należy, m.in. Audytor OZC 4.8Pro [7]. Służy on do wyznaczania obciążenia cieplnego na podstawie normy PN-EN 12831 [3] lub zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia metodą bilansów miesięcznych według normy PNEN ISO 13790 [4]. W praktyce, spotkać można dwa sposoby analizy zagadnienia. W pierwszym, część audytorów lub projektantów wyznacza współczynniki wyrównawcze na podstawie bilansów zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. Natomiast w drugim, większość wykonuje to na podstawie porównania obciążeń cieplnych. Niniejszy artykuł jest kontynuacją [2]. Podstawy prawno-techniczne stosowania współczynników wyrównawczych Obowiązek stosowania współczynników wyrównawczych w procedurze wyznaczania indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych wynika z art. 45a ust. 9 ustawy Prawo energetyczne [8], która mówi, że "Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku tak, aby wybrana metoda, uwzględniając wspó[...]

 Strona 1