Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA LOSSY"

Konwekcja swobodna ciepła na pionowych, płaskich powierzchniach izotermicznych w powietrzu Przegląd danych


  Przedstawiono przegląd zależności na średni współczynnik konwekcji ciepła i średnią liczbę Nusselta na pionowej płaskiej powierzchni izotermicznej w powietrzu. Przeanalizowano krytyczne liczby laminarno-turbulentnego przejścia dla powierzchni pionowej i ustalono, że krytyczną liczbą jest liczba Grashofa równa ok. Grkr = 109. Poddano analizie wartość całkowitego współczynnika przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni pionowej przegrody budowlanej hsi. Na postawie aktualnych zalecanych współczynników przenikania ciepłu U ustalono, że obecnie jego wartość sugerowana przez normę EN ISO 6946:2007 jest zawyżona o około 10 do 15%.ZNAJOMOŚĆ oporu cieplnego R lub współczynnika przenikania ciepła U=1/R przegród budowlanych jest niezbędna do obliczeń cieplnych budynków. W najprostszym przypadku współczynnik przenikania ciepła płaskiej ściany wielowarstwowej jest równy gdzie: hse - współczynnik przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni ściany (wg normy EN ISO 6946:2007 wynosi hse=1/Rse=1/0,04=25 W/(m2·K)), δ - grubość i - tej warstwy ściany o przewodności cieplnej λ, hsi - współczynnik przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni ściany (wg normy EN ISO 6946:2007 wynosi hse=1/Rse=1/0,13=7,69 W/(m2·K)). + + = se hsi 1 λ δ h 1 U 1 Współczynniki przejmowania ciepła hse oraz hsi są sumą współczynników przejmowania ciepła w wyniku konwekcji hk i wskutek promieniowania hR. Głównym tematem niniejszego artykułu jest przegląd i analiza danych literaturowych dotyczących konwekcji swobodnej ciepła na wewnętrznych powierzchniach płaskich ścian budynków oraz wpływ współczynnika przenikania ciepła U na wartość współczynnika przejmowania ciepła na wewnętrznych powierzchniach ścian hsi. Konwekcja swobodna ciepła na płaskich powierzchniach była przedmiotem wielu badań eksperymentalnych, numerycznych i rozwiązań analitycznych. Przeważnie rozważa się dwa przypadki konwekcji ciepła, tj. przy założeni[...]

 Strona 1