Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF BIERNACKI"

Zastosowanie detektorów UV do budowy uniwersalnych mierników promieniowania

Czytaj za darmo! »

Promieniowanie UV znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle chemicznym, przemyśle spożywczym, w medycynie, w przemyśle zbrojeniowym i biotechnologii. W medycynie promieniowanie UV, oprócz zastosowań do sterylizacji pomieszczeń jest między innymi wykorzystywane w diagnostyce nowotworów. Przykładem szczegółowym zastosowań promieniowania UV może być kontrola procesów spalania. Oprócz ist[...]

Zastosowanie systemu automatycznej inspekcji wizyjnej dla celów automatyzacji operacji lutowania punktowego w produkcyjnych liniach montażowych


  W artykule przedstawiono zastosowanie podsystemu wizyjnego w oparciu o układ kamery inteligentnej (smart camera), wyposażonej w oświetlacz własny typu LED-ring light, na potrzeby wyznaczania korekty położenia narzędzia roboczego (głowicy lutowniczej) oraz realizacji podstawowych zadań inspekcji jakości lutowanych elementów, wykorzystanego w projekcie badawczo-rozwojowym Nr N R02 0043 06/2009 "Mikrorobot do lutowania punktowego z wizyjnym systemem pozycjonowania i kontroli jakości lutowania do zastosowań w automatycznych liniach montażu podzespołów elektrotechnicznych". Celem tego projektu było opracowanie nowej technologii lutowania punktowego i narzędzia do jej realizacji dla zastosowań w automatycznych liniach montażu podzespołów elektrotechnicznych, tj. opracowanie inteligentnego mikrorobota z wizyjnym systemem pozycjonowania punktu połączenia i wizyjną kontrolą jakości wykonywanych operacji. W wyniku realizacji projektu powstał prototyp mikrorobota lutowniczego przygotowany do zastosowań w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Jest to urządzenie uniwersalne, łatwo adaptowalne do konkretnej aplikacji. W skład systemu wchodzą:  mechanizm współrzędnościowy x/y/z o programowanym zakresie przesunięć w osiach x/y ± 50 mm,  kamera wizyjna z systemem optyczno-oświetleniowym o zakresie obserwacji ok. 50 × 50 mm,  nadążny system grzejny z dynamicznie dostosowaną temperaturą grota lutowniczego, kompensujący obniżanie się temperatury końca grota w momencie zetknięcia się z materiałem łączonych elementów,  system automatycznego porcjowania materiału lutowniczego;  system komputerowy wyposażony w procedury programowe dotyczące: - sterowania ruchami mechanizmu x/y/z i zespołu podawania lutu (pozycjonowanie) na podstawie analizy obrazu zarejestrowanego przez kamerę, - analizy obrazu dla oceny jakości lutowania (stanu powierzchni wykonanego połączenia lutowanego) - dynamicznej regulacj[...]

Lampy z zimną katodą DOI:10.15199/13.2015.1.1


  We współczesnym świecie energia elektryczna jest niezbędna w wielu sferach życia: komunikacji, transporcie, w codziennym domowym użyciu i oświetleniu. Oświetlenie rocznie pożera 2, 700, 000,000,000 kWh. We wrześniu 2009 r. w Europie postanowiono zastępować sukcesywnie niewydajne lampy innymi bardziej wydajnymi źródłami światła. Europejczycy mogą w ten sposób zaoszczędzić mnóstwo energii oraz przyczynić się znacznie do ochrony środowiska i zapobiec wielu zmianom klimatycznym. Dla zrealizowania takiego planu Komisja Europejska zaproponowała dyrektywę, według której po raz pierwszy w Unii Europejskiej (UE) włączono lampy kierunkowe do ogólnych standardów oświetleniowych. Zarekomendowano również dodanie nowych klas do standardów efektywności energetycznych, tzn. klasy A+ i A++ (dotychczas pustych, ale w przyszłości zajętych przez lampy wysokowydajne). UE proponuje, aby oznakowania wydajności energetycznej były zgodne z dyrektywą 2009/125/EC [1]. Takie oznakowanie jest już stosowane dla lamp kierunkowych (dających oświetlenia co najmniej 80% całkowitego strumienia światła w stożku 120°) i Light Emitting Diodes (tzw. LED). Od 1.09.2013 do 1.03.2014 obowiązywał okres przejściowy, w którym niektóre produkty oświetleniowe mogły być wyłączone spod działania dyrektywy. Natomiast od 1.03.2014 r. następujące produkty są objęte rozporządzeniem (tak kierunkowe jak i bezkierunkowe) i obejmują: - lampy żarowe, - lampy fluorescencyjne, - lampy wyładowcze dużej intensywności (HID), - lampy i moduły LED, - powiązane oprawy, sprzedawane użytkownikom. Nadal pozostają wyjęte spod działania dyrektywy następujące produkty oświetleniowe [2]: 1. Lampy i moduły LED o strumieniu świetlnym poniżej 30 lumenów. 2. Lampy i moduły LED sprzedawane do pracy bateryjnej. 3. Lampy i moduły LED sprzedawane dla zastosowań, w których ich głównym przeznaczeniem nie jest oświetlenie, takich jak: (i) emisja światła jako czynnika w pr[...]

 Strona 1