Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN JANICZEK"

VIII SYMPOZJUM POMIARÓW MAGNETYCZNYCH SPM 2006

Czytaj za darmo! »

Tradycyjnie co trzy lata od roku 1985 odbywa się Sympozjum Pomiarów Magnetycznych. Pierwsze Sympozjum Pomiarów Magnetycznych zostało zorganizowane przez profesora Jacka Ryszarda Przygodzkiego w Kielcach. Wszystkie następne też były prowadzone przez pierwszego organizatora, początkowo w Kielcach, potem w Warszawie. Praktycznie do dnia dzisiejszego nie zmieniła się wykładnia, [...]

Przetworniki indukcyjnościowe w pomiarach grubości warstw wierzchnich

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zagadnienia, dotyczące pomiaru grubości warstw wierzchnich, przeprowadzane z wykorzystaniem przetworników indukcyjnościowych. Opisano badania, dotyczące przetwornika indukcyjnościowego transformatorowego. Uwzględniono wstępne rozważania teoretyczne, a na ich podstawie wykonano prototypowe przetworniki pomiarowe, dla których przeprowadzono badania ich przydatności w pomiara[...]

Wykorzystanie sygnału oscylacyjnego przetwornika indukcyjnościowego do określania struktury materiałów

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wykorzystanie sygnału oscylacyjnego przetwornika indukcyjnościowego do określania struktury materiałów. Istnieje wówczas możliwość określenia właściwości badanego materiału. Przy miniaturyzacji przetwornika pomiarowego i odpowiedniej obróbce sygnału można założyć, że zaistnieje możliwość badania struktur warstwy wierzchniej badanego materiału z równoczesnym określeniem ich [...]

Techniki tomografii gradientowej w analizie procesu chłodzenia elementów elektronicznych

Czytaj za darmo! »

Zaproponowana metoda pomiarowa wykorzystuje prawie liniową zależność [2, 7] między gęstością gazu i współczynnikiem załamania fali świetlnej. Przy stałym ciśnieniu gęstość gazu zależy liniowo od temperatury, można więc mierząc rozkład przestrzenny współczynnika załamania określić jakościowo i ilościowo rozkład temperatur. Bezpośredni i bezkontaktowy pomiar współczynnika załamania światła w d[...]

Model i symulacja pomiaru prądu w napowietrznych liniach elektroenergetycznych do oceny zagrożenia środowiska wywołanego polem elektromagnetycznym

Czytaj za darmo! »

Istotnym problemem ekologicznym jest sprawdzanie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu napowietrznych linii przesyłowych. Ustalone wartości, zgodnie z przepisami, odnoszą się do maksymalnego prądu przesyłu, co w trakcie rzeczywistych pomiarów zwykle nie występuje. Informacje o wartości prądu uzyskiwane są od dysponenta sieci. Celowe jest też wykorzystanie informacji pochodzących z niezależnego źródła - wówczas przeliczone wyniki stają się wiarygodne. Do rozwiązania tego problemu można zastosować układ pomiarowy prądu przy wykorzystaniu wytworzonego przez ten prąd pola elektromagnetycznego. Do zrealizowania układu pomiarowego wymagane jest wykorzystanie co najmniej dwóch przetworników do pomiaru pól magnetycznych. w modelu układu pomiarowego [...]

 Strona 1