Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JOLANTA RODBLAT"

Badanie konwekcyjnego suszenia topoli-osiki

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania, które miały na celu wykazać wpływ temperatury oraz sposobu rozdrobnienia topoli osiki na czas jej suszenia w warunkach konwekcji wymuszonej. Do przeprowadzenia badań użyto trzyletnią topolę (Populus tremula). Drzewo topoli przeznaczone do badań dobierane było według średnicy i stopnia dojrzałości biologicznej. Surowiec suszony był w postaci: 29 cm odcinków, krążków o[...]

 Strona 1