Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ SZELMANOWSKI"

Możliwości optymalizacji błędów czujników danych aerodynamicznych stosowanych w zintegrowanych systemach awionicznych

Czytaj za darmo! »

Jednym z tematów realizowanych w Zakładzie Awioniki ITWL jest elektroniczna integracja urządzeń i podsystemów (m.in. pilotażowych, nawigacyjnych, radionawigacyjnych, łączności i uzbrojenia) w jeden system awioniczny [1]. Proces realizacji zawiera kilka etapów, a jednym z ważniejszych jest etap określania funkcji i dokładności przetwarzania parametrów pilotażowo-nawigacyjnych przez system aw[...]

Możliwości optymalizacji błędów czujników danych inercjalnych stosowanych w zintegrowanych systemach awionicznych

Czytaj za darmo! »

Jedną z podstawowych informacji na pokładzie każdego statku powietrznego są dane o parametrach lotu stanowiące tzw. informacje pilotażowo-nawigacyjne, konieczne do prowadzenia lotu zarówno w załogowych jak i bezzałogowych obiektach latających. Dokładność (a zatem i błędy) określania takich wielkości fizycznych jak kąty orientacji przestrzennej i współrzędne pozycji nawigacyjnej w decydujący [...]

 Strona 1