Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ BENTKOWSKI"

Zastosowanie pompy ciepła w utylizacji energii odpadowej ścieków komunalnych


  W pracy przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną wykorzystania pompy ciepła do utylizacji energii odpadowej ścieków komunalnych. Uwzględniono wpływ temperatury otoczenia na zapotrzebowanie ciepła oraz na temperaturę ścieków. Application heat pump in utilization of waste energy in munici - pal wastewater The article presents the technical and economic analysis using a heat pump. For utilization of waste energy in municipal wastewater. Including the influence of external temperature for heat needing and wastewater temperature.Jednym ze sposobów racjonalizacji gospodarki energetycznej w obiektach komunalno- bytowych może być wykorzystanie energii odpadowej ścieków w sprężarkowych pompach ciepła. Ścieki przekazują najczęściej ciepło czynnikowi obiegowemu w wymienniku zanurzony[...]

 Strona 1