Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BŁAŻEJ LEWANDOWSKI"

Symulowanie pożaru w tunelu metra DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano proces oddymiania tunelu metra z zastosowaniem symulacji komputerowej jako narzędzia w projektowaniu systemu wentylacji pożarowej.SYSTEM wentylacji tunelu metra łączy dwie funkcje. Po pierwsze, w warunkach normalnego użytkowania, zapewnia uporządkowany ruch i wymianę powietrza, który utrzymuje stężenie gazów i innych zanieczyszczeń na poziomie bezpiecznym dla ludzi. Po drugie, w sytuacjach wyjątkowych takich jak pożar, awarie lub atak terrorystyczny, ma umożliwić ewakuację ludzi oraz podjęcie skutecznej akcji ratowniczej. Podczas pożaru w tunelu wydzielają się szkodliwe produkty spalania, które utrudniają oddychanie, mogą mieć właściwości trujące, a także ograniczają widoczność, co utrudnia ewakuację ludzi ze strefy zagrożenia. Moc pożaru, jaka może wytworzyć się podczas palenia wagonu metra, wynosi od 10 do 35 MW. W artykule skoncentrowano się na badaniu możliwego zadymienia odcinka tunelu metra pomiędzy dwiema sąsiednimi stacjami. System wentylacji Wentylacja tunelu powiązana jest z wentylacją stacji metra znajdujących się na końcach rozpatrywanego odcinka. Dobra organizacja przepływu powietrza zapewnia wymianę powietrza odpowiednią do wymagań sanitarnych, a także ma zadanie rozprężenia powietrza wynikającego ze zjawiska "tłoka powietrznego", któ[...]

 Strona 1