Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Mężyk"

Zastosowanie endoskopii przemysłowej w procesie badań wizualnych jako metody diagnostyki obiektów przemysłowych


  Badania diagnostyczne w trakcie eksploatacji urządzeń przemysłowych zajmują istotną pozycję w polityce zapewnienia bezpieczeństwa pracy obiektów i urządzeń, zwłaszcza w przypadku długotrwałego obciążenia materiału konstrukcyjnego. Podstawową metodą stosowaną w diagnostyce technicznej w zakresie badań nieniszczących są badania wizualne. Zgodnie z definicją badania wizualne to proces obserwacji prowadzony okiem nieuzbrojonym lub z zastosowaniem specjalistycznego wyposażenia. Metoda wizualna najczęściej stosowana jest w połączeniu z inną metodą badań nieniszczących (NDT), jako badanie wstępne. W praktyce już na etapie wytwarzania wykrywane są duże nieciągłości powierzchniowe, wady kształtu elementów, co zwłaszcza we wstępnej fazie produkcji pozwala zaoszczędzić czas i środki finansowe. Metoda ta jest stosowana w różnych etapach produkcji konstrukcji stalowych od przygotowania elementów poprzez proces montażu, aż do kontroli gotowego wyrobu, a także jako kontrola obiektu po jego naprawie. Badania wizualne stosowane są również w procesie kontroli, czy badany obiekt spełnia wymagania stosownych przepisów, norm, warunków odbiorowych lub eksploatacyjnych. Wiele uszkodzeń urządzeń technicznych ujawnia się we wczesnej fazie w postaci widzialnych zmian, jednak często dzieje się to we wnętrzu urządzeń, dokąd niestety nie ma bezpośredniego wglądu. W tych przypadkach przychodzą z pomocą endoskopy - sztywne lub giętkie. Powszechność badań wizualnych wywołuje poczucie łatwości ich stosowania i stwarza wrażenie, że bez specjalnego przygotowania można przeprowadzić badanie włącznie z oceną stanu urządzenia czy obiektu. Badania wizualne, jak każda metoda badawcza wymagają określonego zasobu wiedzy, znajomości podstaw, możliwości i ograniczeń metody, znajomości norm i przepisów, a także doświadczenia badawczego. Duży zakres stosowalności technik wizualnych niesie ze sobą konieczność stosowania dodatkowego oprzyrządowania. Norma PN-EN 13018 "Bada[...]

 Strona 1