Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDER HERMAN"

Synteza warstw diamentowych do zastosowań optoelektronicznych

Czytaj za darmo! »

Wyjątkowe właściwości elektryczne (mała przenikalność elektryczna, szeroka przerwa energetyczna, duża rezystywność), optyczne (szeroki zakres widmowy transmisji) oraz termiczne (duża przewodność cieplna) warstw diamentowych i diamentopodobnych DLC (ang.: Diamond-Like-Carbon) stwarzają możliwości unikatowych zastosowań w optyce oraz w opto- i mikroelektronice. Obejmują one m.in. pokrycia zabe[...]

Otrzymywanie chlorometylotrichlorosilanu - prekursora nowej grupy promotorów adhezji DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano wydajną metodę fotochemicznego chlorowania metylotrichlorosilanu. Otrzymany chlorometylotrichlorosilan jest podstawowym półproduktem do syntezy nowej grupy dwufunkcyjnych środków sprzęgających. Organofunkcyjne silany to związki krzemoorganiczne znane już w latach sześćdziesiątych, a obecnie coraz powszechniej stosowane1,2). Ich specyfika polega na umiejscowieniu w jednej cząsteczce funkcji organicznej i funkcji nieorganicznej oraz możliwości wykorzystania charakterystycznej reaktywności każdej z tych funkcji. Istota działania tego typu cząsteczek polega na chemicznym wiązaniu ze sobą tak różnych tworzyw, jak np. nieorganicznego napełniacza z organicznym polimerem. Organofunkcyjne silany, nazywane środkami sprzęgającymi (ang. coupling agents, niem. Haftvermittler) lub promotorami adhezji, są obecnie czwartą pod względem wielkości produkcji grupą związków krzemoorganicznych - po silikonach, krzemianach alkilowych i związkach sililujących. W Polsce dość wcześnie doceniono ważkość krzemoorganicznych środków sprzęgających; już na początku lat siedemdziesiątych w Politechnice Gdańskiej rozpoczęto prace w tej dziedzinie. Punktem wyjścia stała się oryginalna koncepcja syntezy a-pochodnych silanowych środków sprzęgających, odrębna od powszechnej w świecie tendencji polegającej na wyłącznym stosowaniu silanów y-funkcyjnych typu (RO)3 SiCH2 CH2CH2Y (gdzie R = CH, \3,4) czas nie był to jednak proces tani; obecnie cena ClCH2 SiCl3 oferowanego przez firmy zachodnie wyspecjalizowane w produkcji związków krzemoorganicznych jest bardzo wysoka (700 -f- 800 $ za 1 kg). Niemniej jednak w ostatnich latach związek ten stał się poszukiwanym substratem do otrzymywania silaalkanów8), będących prekursorami nowych materiałów preceramicznych[...]

 Strona 1