Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"LESŁAW TOPÓR-KAMIŃSKI"

Wpływ dwójników pasożytniczych na parametry oscylatorów stabilizowanych elementem nieliniowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ogólną analizę oscylatorów harmonicznych z nieliniowymi elementami dwójnikowymi i czwórnikowymi oraz ich wpływ na amplitudę wytwarzanych oscylacji. Pokazano zastosowanie metody funkcji opisującej dla określenia wartości ustalonej amplitudy. Opisano przykłady oscylatora RLC ze wzmacniaczem nieliniowym oraz oscylatora RC ze wzmacniaczami transkonduktancyjnymi i konduktancją nieliniową. Przeanalizowano wpływ rezystancji pasożytniczych indukcyjności stratnej i wzmacniaczy OTA na wartość stabilizowanej amplitudy i pulsacji wytwarzanych oscylacji. Abstract. General analysis of sinusoidal oscillators with non-linear one-ports elements and four-terminal network and their influence on the amplitude of generated oscillations is presented. Use of the method of the describing funct[...]

Zewnętrznie liniowe, wewnętrznie nieliniowe dwójniki aktywne - modele teoretyczne

Czytaj za darmo! »

Zwiększające się w ostatnich latach zapotrzebowanie na urządzenia telekomunikacji mobilnej oraz przenośny sprzęt obliczeniowy wymusza dalszy postęp w dziedzinie zwiększania integracji stosowanych w nich układów elektronicznych. Wiąże się to z potrzebą zmniejszania mocy pobieranej ze źródeł zasilania i rozpraszanej do otoczenia. Można to osiągnąć przede wszystkim przez obniżenie napięć źródeł[...]

Układy selektywne z zastosowaniem zewnętrznie liniowych wewnętrznie nieliniowych dwójników aktywnych

Czytaj za darmo! »

Obserwowany w ostatnich latach postęp w dziedzinie zwiększania integracji stosowanych powszechnie układów elektronicznych wiąże się z potrzebą zmniejszania mocy pobieranej przez nie i rozpraszanej do otoczenia. Osiąga się to na przykład przez obniżenie napięć źródeł zasilania. Efektem tego jest z kolei zmniejszanie zakresu pracy liniowej tych układów i dominacja naturalnych zjawisk nieliniow[...]

Bezpojemnościowy oscylator harmoniczny sterowany cyfrowo

Czytaj za darmo! »

Eliminacja z układów elektronicznych biernych elementów zewnętrznych, takich jak pojemności i zastąpienie ich inercyjnymi elementami aktywnymi prowadzi zazwyczaj do znacznego polepszenia parametrów projektowanych układów. Dlatego też, w ostatnich latach wiele publikowanych prac inżynierskich z dziedziny elektroniki skupia się na analizie i badaniach układów opartych wyłącznie o elementy akty[...]

Oscylatory kwadraturowe z zastosowaniem zewnętrznie liniowych wewnętrznie nieliniowych układów aktywnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ogólną zasadę działania integratorów jako układów analogowych zewnętrznie liniowych wewnętrznie nieliniowych (ELIN) oraz ich właściwości. Opisano ogólny model integratora typu ELIN dla dowolnej nieliniowej funkcji przetwarzania. Na bazie tych integratorów zaproponowano układy kwadraturowych oscylatorów harmonicznych z możliwością przestrajania pulsacji i warunków wzbudzenia. Opisan[...]

 Strona 1