Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Jarosz"

Termostatyczne zawory rozprężne Danfoss przeznaczone do pracy z R410A


  Czynnik chłodniczy R410A coraz bardziej zyskuje na popularności do stosowania w układach klimatyzacji. Istotnymi zaletami tego czynnika są: - duża jednostkowa wydajność chłodnicza, - wysokie współczynniki przejmowania ciepła w parownikach i skraplaczach stwarzające korzystne warunki pracy wymienników, - mały poślizg temperaturowy (poniżej 0,2 K), co oznacza, że czynnik, który jest mieszaniną azeotropową zachowuje się jak jednorodny czynnik chłodniczy. Wymieniając szereg zalet czynnika R410A, musimy jeszcze brać pod uwagę wyższe ciśnienie robocze (temperatura skraplania 43°C odpowiada ciśnieniu absolutnemu 26 bar). Wyższe ciśnienie pracy przekłada się na większe obciążenie elementów instalacji chłodniczej oraz rosnące wymogi bezpieczeństwa dotyczące jakości instalacji oraz elementów automatyki chłodniczej. Mając na uwadze korzystne własności czynnika R410A oraz jego wysokie ciśnienie pracy, firma Danfoss opracowała wysokiej jakości termostatyczne zawory rozprężne, obejmujące swoim typoszeregiem pełny zakres wydajności chłodniczej od 1,3-350 kW (patrz tabela). W ofercie znajduj[...]

 Strona 1