Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JOLANTA SADURA"

Czujnik z akustyczną falą powierzchniową do oznaczania amoniaku

Czytaj za darmo! »

Amoniak stosowany jest w wielu procesach produkcyjnych, występuje także w przyrodzie. Ze względu na szkodliwe oddziaływanie amoniaku na organizm ludzki, prowadzone są od wielu lat badania nad czujnikami do oznaczania amoniaku, w szczególności nad zastosowaniem do tego celu podzespołów piezoelektrycznych. Dotychczas w badaniach wykorzystywano rezonatory kwarcowe z falą objętościową (AFO) oraz[...]

Zastosowanie rezonatora kwarcowego z akustyczną falą powierzchniową i warstwy azotku tytanu do wykrywania amoniaku

Czytaj za darmo! »

Pierwsze badania możliwości wykrywania amoniaku (NH3) za pomocą warstwy z azotku tytanu (TiN) prowadzono z wykorzystaniem zmian pracy wyjścia w tej warstwie pod wpływem amoniaku [1]. Stwierdzono, że oddziaływanie to ma charakter odwracalny, występuje w pokojowej temperaturze, zmiany pracy wyjścia są wystarczające do wykrywania amoniaku w układzie tranzystora polowego, a wpływ wilgotności powietrza i innych gazów jest niewielki. W tej publikacji przedstawiono wyniki badań wpływu warstwy TiN na parametry rezonatora kwarcowego z akustyczną falą powierzchniową (AFP) i wstępne wyniki wykrywania amoniaku. Wpływ warstwy TiN na parametry rezonatora kwarcowego z AFP Do badań zastosowano rezonator kwarcowy z AFP na częstotliwość około 197 MHz [2]. Warstwa TiN o grubości około 0,1 &mi[...]

 Strona 1