Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KAMIL JOPERT"

Badania numeryczne rozdziału powietrza wentylacyjnego w hali krytego lodowiska


  W artykule omówiono problematyką wentylacji hal lodowisk. Przedstawiono wymagania stawiane wentylacji takich obiektów oraz stosowanym w nich systemom rozdziału powietrza. Zamodelowano numerycznie przepływ wilgotnego powietrza i ciepła w hali, w której rozdzielono funkcję wentylacji widowni od funkcji osuszania powietrza nawiewanego nad taflę lodu. Sprawdzono wpływ zastosowania sufitu niskoemisyjnego na warunki panujące w obiekcie. Keywords: ventilation, ice rink, air distribution, numerical calculations Abstract In the paper the problems of ventilation in indoor ice rink arenas have been discussed The requirements for ventilation in such objects and the air distribution systems used in them have been presented. The flow of the humid air and the heat in a hall has been modelled numerically where functions of ventilation and dehumidification of the air blown over the ice surface have been separated. The impact of using low emission ceiling on the conditions in the hall has been tested. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved 1) Dr hab. inż. Barbara Lipska - prof. Politechniki Śląskiej; Barbara.M.Lipska@polsl.pl 2) Mgr inż. Piotr Koper, doktorant 3) Dr hab. inż. Zbigniew Trzeciakiewicz 4) Mgr inż. Kamil Jopert Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Politechniki Śląskiej Badania numeryczne rozdziału powietrza wentylacyjnego w hali krytego lodowiska Numerical Study of Air Distribution in Indoor Ice Rink Arena BARBARA LIPSKA1) PIOTR KOPER2) KAMIL JOPERT3) ZBIGNIEW TRZECIAKIEWICZ4) 1. Charakterystyka hal krytych lodowisk z punktu widzenia wentylacji W ARTYKULE omówiono problematyką wentylacji hal krytych lodowisk, które służą potrzebom zarówno sportu profesjonalnego, jak również rekreacji. Systemy wentylacji powinny uwzględniać specyfikę tych obiektów, wynikającą głównie z istnienia w nich tafli lodowej o masie kilkudziesięciu ton, o temperaturze niższej niż 0°C. Typowe wymiary [...]

 Strona 1