Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"A. Bełzowski"

Ocena kompozytów stosowanych do wytwarzania rur Ocena kompozytów stosowanych do wytwarzania rur

Czytaj za darmo! »

Określenie polimerowe kompozyty konstrukcyjne odnosi się do tworzyw sztucznych utwardzalnych (np. żywic poliestrowych, winyloestrowych, epoksydowych) lub termoplastycznych wzmocnionych włóknami szklanymi, rzadziej węglowymi lub aramidowymi (kevlar). Obecnie w wielu dziedzinach techniki materiały te stanowią atrakcyjną alternatywę dla stopów metali, ceramiki, drewna i polimerów nie wzmocnion[...]

Kompozytowe zbiorniki wysokociśnieniowe do sprężonych gazów – materiałowe aspekty trwałości i bezpieczeństwa


  Obecnie najpopularniejszym paliwem gazowym do silników samochodowych jest propan-butan, oznaczany jako LPG (Liquefied Petroleum Gas). LPG magazynuje się w zbiornikach o ciśnieniu roboczym wynoszącym przeważnie 2,0-2,5 MPa. Wytwarza się je z blach stalowych łączonych metodą spawania. Propan-butan uzyskuje się podczas przeróbki ropy naftowej. Z wielu analiz dotyczących rozwoju motoryzacji wynika, że paliwem bliskiej przyszłości dla wielu pojazdów użytkowanych w dużych aglomeracjach miejskich (autobusów, wozów dostawczych, taksówek) będzie metan (gaz ziemny). Metan magazynowany w temperaturze otoczenia w zbiornikach pod ciśnieniem 20-25 MPa oznacza się symbolem CNG (Compressed Natural Gas). Metan skroplony, przechowywany pod ciśnieniem atmosferycznym w temperaturze -161°C określa się symbolem LNG (Liquified Natural Gas) [1,2]. Kluczowym problemem utrudniającym stosowanie CNG jest jego magazynowanie w pojeździe. Aby uzyskać autonomię porównywalną do osiąganej dzięki benzynie, metan w zbiorniku paliwa spręża się do ciśnienia 20-25 MPa. Wymagana objętość takiego zbiornika jest około 3-4 razy większa od objętości zbiornika do benzyny. Z materiałów firmy Lincoln Composites wynika, że 55,0 l metanu pod ciśnieniem 24,8 MPa jest energetycznie równoważne 17,5 litrom benzyny, tj. stosunek pojemności zbiorników wynosi 55/17,5=3,17 (przy podobnym zasięgu pojazdu). Dla metanu pod ciśnieniem 20,6 MPa stosunek ten wynosi 55/15,5=3,58 [3]. Według [4], jeden litr metanu sprężonego do 20,6 MPa jest energetycznie równoważny 0,22 l benzyny a litr metanu pod ciśnieniem 24,8 MPa odpowiada 0,33 l benzyny. Przy identycznej pojemności zbiorników, zasięg pojazdów napędzanych CNG byłby znacznie mniejszy. W pojazdach samochodowych stosuje się przeważnie CNG. W latach 2002-2009 liczba pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym na świecie wzrosła z poziomu 1,5 miliona do ponad 9 milionów. Paliwem, które przypuszczalnie zdominuje w przyszłości rynek paliw[...]

 Strona 1