Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ DANILUK"

Generator impulsów pikosekundowych na tranzystorach MESFET - projekt i realizacja praktyczna

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była ocena możliwości wykonania generatora impulsów pikosekundowych na bazie tranzystorów MESFET oraz porównanie zgodności wyników symulacji komputerowej z parametrami osiągniętymi w układzie rzeczywistym. W pierwszej fazie opracowano nieliniowy model tranzystora MESFET typu NE76084 na potrzeby symulacji komputerowej, a następnie zaprojektowano układ generatora, którego zadaniem [...]

Badania odporności układów scalonych na zaburzenia elektromagnetyczne impulsowe

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano metody badań odporności układów scalonych na zaburzenia elektromagnetyczne, a zwłaszcza zaburzenia impulsowe. Szczególną uwagę poświęcono generacji odpowiednich sygnałów testowych oraz sposobom ich sprzęgania z badanym układem. Abstract. In the work the methods of testing integrated circuits immunity to electromagnetic disturbances, and especially pulse disturbances, are describ[...]

 Strona 1