Wyniki 1-10 spośród 49 dla zapytania: authorDesc:"A. Wróblewska"

Zabezpieczenia elektroenergetyczne i automatyka w pracach Komitetu Studiów B5 CIGRE

Czytaj za darmo! »

Prace Komitetu Studiów B5 odbywają się w trzech grupach doradczych (AD - Advisory Group), dwudziestu jeden grupach roboczych (WG - Working Group) oraz trzech zespołach zadaniowych (TF - Task Force). Komitet Studiów B5 liczy 24 członków regularnych (Regular Members) i 12 członków obserwatorów (Observer Members). Poniżej zestawiono jego grupy robocze i zespoły zadaniowe. W grupie doradczej AG[...]

Alergonomika - propozycja nowej gałęzi nauki

Czytaj za darmo! »

Opracowana i ogłoszona w Rzymie w 2001 r. definicja schematu drzewa decyzyjnego FAO/WHO początkowo wyznaczała sposób postępowania zalecany podczas oceny alergenności nowych produktów spożywczych uzyskanych z zastosowaniem metod inżynierii genetycznej [10]. Obecnie stwierdzono, że należy go rozszerzyć o analizy produktów uzyskanych na drodze fermentacji, do której użyto mikroorganizmów nieko[...]

 Strona 1  Następna strona »