Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marta Kondracka"

Pompa ciepła olitechniki Poznańskiej jako alternatywa źródła konwencjonalnego w budynku jednorodzinnym


  Jedną z możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł ciepła stanowią pompy ciepła. Umożliwiają one wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego lub odpadowego do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym. Efektywność działania pompy ciepła wyraża współczynnik wydajności grzejnej COP. Jego wartość zależy od temperatury dolnego źródła ciepła oraz wymaganej temperatury zasilania odbiornika ciepła (górnego źródła ciepła). COP jest tym korzystniejszy, im bardziej temperatura dolnego źródła jest zbliżona do temperatury górnego źródła. Rodzaj dolnego źródła ma zatem istotny wpływ na działanie i opłacalność stosowania pompy ciepła, dlatego decydując się na konkretne rozwiązanie należy pamiętać o cechach jakimi powinny się one charakteryzować. Należą do nich możliwie jak najwyższa i stała w czasie temperatura, dobra koherentność, duża pojemność cieplna, łatwa dostępność, mała aktywność korozyjna oraz możliwie jak najniższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Większość źródeł naturalnych ma wyraźne wahania temperatury w skali miesiąca czy doby i z tego powodu koherentność tych źródeł jest niekorzystna, tzn. kiedy występuje szczytowe zapotrzebowanie na ciepło, to ich wydajność jest najmniejsza. Natomiast duża pojemność cieplna sprawia, iż pobór ciepła ze źródła przez dość długi okres czasu nie powinien powodować zakłóceń stanu równowagi cieplnej źródła. Takie cechy jak dostępność i korozyjność wpływają na zakres stosowania konkretnego źródła, np. w domkach jednorodzinnych, gdzie zastosowanie pomp ciepła jest najbardziej rozpowszechnione. Na decyzję o doborze pompy ciepła do pokrycia zapotrzebowania ciepła w domku jednorodzinnym wpływają przede wszystkim koszty inwestycyjne dolnych źródeł ciepła. W artykule rozważono zastosowanie pomp ciepła do pokrycia zapotrzebowania ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w domku jednorodzinny[...]

 Strona 1