Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna STASIUK-PIEKARSKA"

Innowacyjne wykorzystanie założeń metody FMEA dla potrzeb zarządzania ryzykiem organizacyjnym w systemach produkcyjnych DOI:10.15199/48.2017.6.4


  Wprowadzenie Przedsiębiorstwa działając w globalnej gospodarce muszą wykazywać się wysokim poziomem konkurencyjności. P. Kotler i J. Caslione twierdzą, że związane jest to z przepływem informacji nawet z prędkością światła. Powoduje to, że dążenie do ekspresowo realizowanych dostaw oraz jeszcze szybszej wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku stwarzają możliwości zaistnienia zakłóceń, które kilka lub kilkanaście lat temu były nieznane. Obecnie dostrzega się także dążenie do ciągłego obniżania kosztów oraz zwiększania tempa produkcji i krótkich cykli dostaw zarówno towarów, jak i usług. Efektem jest presja ciągłego wzrostu efektywności działań tak, aby posiadać zdolność funkcjonowania w obszarze prowadzonego biznesu. W tym celu powinno się zarządzać produkcją w sposób świadomy i ukierunkowany na zmieniające się preferencje klientów [8]. Działalność systemu produkcyjnego związana jest z produkowaniem wyrobów dla klientów (wypracowywaniem zysku). Dla potrzeb właściwego wykonania zlecenia niezbędne jest ustalenie potrzeb klienta, w tym określenie jego rozumienia jakości produktu. To właśnie działalność operacyjna kształtuje finalny wyrób. Z tego powodu należy w sposób właściwy organizować procesy związane z działalnością systemu produkcyjnego. Ponadto, dążąc do bycia konkurencyjnym, przedsiębiorstwa podejmują decyzję o spełnieniu wymagań różnych standardów, np. ISO 9001 czy ISO 14001, potwierdzając to stosownymi certyfikatami. Wymagania nałożone na organizacje chcące funkcjonować w zakresie zarządzania jakością czy środowiska w oparciu o wspomniane standardy, spowodowały konieczność identyfikacji potencjalnych 27 2017 C z e r w i e c zakłóceń (zagrożeń), a także opracowywania planów reagowania na nie. Powoduje to dodatkowy wzrost zainteresowania proaktywnym zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwach [11; 13; 14]. Dążąc do przewidywania możliwych do zaistnienia problemów, można w nowoczesny sposób wykorzystać [...]

 Strona 1