Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAREK JUSZCZA"

Eksploatacyjne i konstrukcyjne przyczyny nadmiernej emisji tlenku węgla z kotłowni zasilanej drewnem


  Omówiono przyczyny zwiększenia rzeczywistej emisji tlen- ku węgla z kotłowni zasilanej drewnem w stosunku do emisji zmierzonej podczas badań kotłów, wykonywanych dla pro- ducentów kotłów przez akredytowane laboratoria. Do badań emisji, zbudowano w Zakładzie Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza Politechniki Poznańskiej kotłownię na biomasę z trzema różnymi kotłami. Przedstawiono propozy- cje ograniczenia tej nadmiernej emisji przez wprowadzenie sterowanego komputerem układu mieszająco - pompowego z zaworem dwudrogowym i pompą o płynnie regulowanej wydajności; układ ten zabezpiecza wodę kotłową przed prze- kroczeniem temperatury dopuszczalnej, także podczas spala- nia drewna iglastego, charakteryzującego się dużą szybkością spalania.380 ISSN 0137-3676 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 41/10 (2010) 380÷387 www.cieplowent.pl Słowa kluczowe: emisja tlenku węgla, kotłownia na biomasę Streszczenie Omówiono przyczyny zwiększenia rzeczywistej emisji tlen- ku węgla z kotłowni zasilanej drewnem w stosunku do emisji zmierzonej podczas badań kotłów, wykonywanych dla pro- ducentów kotłów przez akredytowane laboratoria. Do badań emisji, zbudowano w Zakładzie Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza Politechniki Poznańskiej kotłownię na biomasę z trzema różnymi kotłami. Przedstawiono propozy- cje ograniczenia tej nadmiernej emisji przez wprowadzenie sterowanego komputerem układu mieszająco - pompowego z zaworem dwudrogowym i pompą o płynnie regulowanej wydajności; układ ten zabezpiecza wodę kotłową przed prze- kroczeniem temperatury dopuszczalnej, także podczas spala- nia drewna iglastego, charakteryzującego się dużą szybkością spalania. Keywords: CO 2 emission of carbon monoxide, biomass bo- ilers Abstract The reasons for increase of actual emission of carbon monox- ide from the wood fired boiler room are discussed in relation to[...]

 Strona 1