Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ NIEKRAWIEC"

Znaczenie komfortu cieplnego oraz jego badania w salach audytoryjnych na przykładzie sali koncertowej Filharmonii Opolskiej

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje badania komfortu cieplnego w specyficznej grupie pomieszczeń, jaką są sale audytoryjne. Badania zostały przeprowadzone w sali koncertowej budynku Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w ramach pracy dyplomowej magisterskiej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej. Głównym celem badań nad komfortem cieplnym ludzi jest określenie takiej temperatury, przy [...]

Badanie komfortu cieplnego w sali dydaktycznej

Czytaj za darmo! »

Wymiana ciepła między pomieszczeniem a otaczającym go środowiskiem ma bardzo złożony charakter, dlatego poznanie zjawisk cieplno-przepływowych zachodzących w danym pomieszczeniu wymaga przeprowadzenia wielu badań i pomiarów na obiektach rzeczywistych. Na zjawiska cieplno-przepływowe mają przede wszystkim wpływ warunki klimatyczne, które zmieniają się w czasie, rodzaj ogrzewania, jakie zosta[...]

Komfort cieplny jako stan gwarantujący zadowolenie z warunków termicznych w danym pomieszczeniu audytoryjnym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono część wyników badań, jakie otrzymał autor podczas przeprowadzania badań komfortu cieplnego na sali koncertowej (obszar sceny i widowni) Filharmonii Opolskiej. Badania te miały odpowiedzieć na pytanie, czy w danym pomieszczeniu audytoryjnym komfort cieplny jest zapewniony? Przedstawione w artykule przebiegi wielkości fizycznych i wskaźników komfortu cieplnego uzyskane na podsta[...]

 Strona 1