Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Don J. Cleland"

Ku Zrównoważonemu Łańcuchowi Chłodniczemu


  Łańcuch chłodniczy żywności jest jednym z istotnych i zasadniczych komponentów świata zurbanizowanego i uprzemysłowionego. Ostatnio, obserwuje się rosnącą świadomość co do niezrównoważonej natury nowoczesnego życia zachodzącej na skutek deprecjacji i wyczerpywania się zasobów i bogactw naturalnych oraz zróżnicowanego oddziaływania na środowisko naturalne. Niniejszy artykuł poddaje badaniu i analizie zrównoważenie ładunków chłodniczych przez analizę środowiskowych śladów produktów dla wybranych rodzajów żywności chłodzonej, produkowanej w Nowej Zelandii a spożywanej w Wielkiej Brytanii. Wpływ komponentu chłodniczego jest jedynie na poziomie 20% całkowitego wpływu łańcucha dostaw żywności. Podstawowe oddziaływania łańcucha chłodniczego na środowisko pochodzą ze strony wycieków czynników chłodniczych z instalacji i wykorzystania energii, chociaż użycie wody i materiałów konstrukcyjnych może być również ważnym czynnikiem takiego oddziaływania. Wpływy na środowisko rosną, są mocniejsze wraz z długością czasu trwania przechowywania i/lub transportu, tak, że konsumowanie lokalnie sezonowo dostępnej produkcji po minimalnym okresie składowania jest zwykle najbardziej zrównoważoną opcją. Żywność importowana, nie sezonowa może być bardziej zrównoważona, aniżeli przechowywana miejscowa produkcja szczególnie wtedy, kiedy produkcja pierwotna w kraju eksportującym jest bardziej wydajna i opłacalna. Ciągle trwają starania i zabiegi o zredukowanie wycieków czynników chłodniczych, przejście na czynniki chłodnicze o zerowym potencjale ODP i niskiej wartości potencjału GWP takie, jak naturalne czynniki chłodnicze i o poprawę sprawności i efektywności energetycznej. Są to wszystko sposoby i drogi o wysokim priorytecie prowadzące do poprawy zrównoważenia łańcucha chłodniczego. Jeśli dostawy łatwo psujących się produktów żywnościowych wymagane są przez okrągły rok, wtedy składowanie chłodnicze oferuje rozwiązanie o względnie niskim koszcie i słabym oddział[...]

 Strona 1