Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Paweł LONKWIC"

Wybrane aspekty pracy przekładni linowych w dźwigach osobowych

Czytaj za darmo! »

Badania zostały wykonywane dzięki środkom uzyskanym w ramach projektu "Intensyfikacja działań innowacyjnych regionu poprzez system stypendiów doktorskich" (działanie 2.6) nr Z/2.06/II/2.6/5/04 Słowa kluczowe Przekładnia linowa, dźwig cierny, dźwig osobowy, diagnostyka 1. Wstęp Przekładnie linowe mają duże zastosowanie w branżach związanych w wydobywaniem urobku na powierzchnię lub przemiesz[...]

Zastosowanie technik CAx w systemach wytwarzania

Czytaj za darmo! »

Projektowanie wspomagane komputerowo (Komputer Aided Design - CAD) jest ważnym narzędziem stosowanym w przemyśle od połowy lat 80., tj. od początku istnienia tej techniki. Obecnie nie ma chyba zakładów produkcyjnych, które nie wykorzystywałyby techniki CAD do projektowania i symulacji modeli w ramach projektów związanych z konstruowaniem nowych elementów, przeróbkami czy rozbudową. Technika [...]

Diagnostyka jako narzędzie oceny stanu maszyny

Czytaj za darmo! »

Maszyny składają się z elementów połączonych ze sobą w określony sposób za pomocą połączeń ruchomych lub stałych. Uszkodzenia występują najczęściej przy połączeniach ruchomych. Bardzo ważna jest kolejność montażu. Prawidłowość lub wadliwość maszyn można stwierdzić na podstawie oględzin zewnętrznych np.: spadek sprawności, wzrost temperatury poszczególnych elementów, spadek wydajności. Sygnał[...]

Zastosowanie sieci neuronowych do diagnozowania stanu technicznego maszyn na przykładzie przekładni linowej

Czytaj za darmo! »

Badania zostały wykonane dzięki uzyskaniu środków z funduszu stypendialnego uzyskanego w ramach projektu "Intensyfikacja działań innowacyjnych regionu poprzez system stypendiów doktorskich (działanie 2.6) nr Z/2.06/II/2.6/5/04 Wstęp Monitorowaniem nazywa się zarządzanie awariami, konfiguracją oraz bezpieczeństwem różnych obiektów technicznych. Innymi słowy jest to wczesne wykrywanie problem[...]

Modelowanie parametryczne jako przejaw nowoczesnego zarządzania dokumentacją

Czytaj za darmo! »

Projektowanie wspomagane komputerowo (Computer Aided Design - CAD) jest ważnym narzędziem stosowanym w przemyśle od połowy lat 80., tj. od początku istnienia tej techniki. Obecnie nie ma chyba zakładów produkcyjnych, które nie wykorzystywałyby techniki CAD do projektowania i symulacji modeli w ramach projektów związanych z konstruowaniem nowych elementów, przeróbkami czy rozbudową Technika C[...]

Wspomaganie prac inżynierskich - nowoczesny system doboru łożysk

Czytaj za darmo! »

W poniższym opracowaniu została przedstawiona krótka charakterystyka systemu wspomagania prac inżynierskich ABEG Quickfinder Professional. Wspomaganie prac inżynierskich jest niezwykle ważnym procesem, który w ostatnich latach dynamicznie rozwija się w większości branż, zwłaszcza mechanicznych. Wspomaganie prac inżynierskich zostało powiększone o system zwany ® Quickfinder Profession[...]

Zastosowanie systemów CAS do aplikacji dźwigowych

Czytaj za darmo! »

Systemy CAS należą do zintegrowanej grupy programów inżynierskich, przy pomocy, których inżynierowie mogą wykonywać począwszy od prostych do najbardziej skomplikowanych obliczeń. CAS (ang. Computer Algebra System) to nic innego jak program komputerowy, który można wykorzystać do najróżniejszych obliczeń, nie tylko jako podaplikacje wykorzystywane w sposób ciągły, zmieniając tylko pewne z gór[...]

Metody numeryczne w projektowaniu dźwigów

Czytaj za darmo! »

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, iż komputerowe wspomaganie projektowania CAD, wytwarzania CAM, analiz i obliczeń inżynierskich CAE odgrywa decydującą rolę praktycznie we wszystkich obszarach działalności produkcyjnej, konstrukcyjnej, technologicznej. Bez ich udziału trudno wyobrazić sobie zaprojektowanie i wyprodukowanie czegokolwiek, chociaż zanim systemy informatyczne wyparły tradycyjne deski kreślarskie, suwaki logarytmiczne czy wyspecjalizowane kalkulatory, dużo większe znaczenie miało nie tyle "czym", ile "w jaki sposób". Na pierwsze miejsce wysuwały się umiejętność logicznego myślenia i wiedza. Można tutaj postawić kilka pytań: ★ czy warto angażować się w coraz większe systemy CAx, ★ czy warto im wierzyć do końca, ★ czy wspomniane systemy ogranicz[...]

Wzrost produktywności a dotacje unijne


  Po akcesji Polski do Unii Europejskiej wiele przedsiębiorców skorzystało z dotacji unijnych na rozwój przedsiębiorstw i poprawę konkurencyjności na rynku. Bez wątpienia środki unijne przyczyniają się do bardziej dynamicznego rozwoju firm. Taka forma pomocy finansowej, zapewniła byt nie jednej polskiej firmie. W związku z tym, polskie firmy są w stanie wdrożyć do swoich obszarów nowoczesne technologie, które bez wsparcia finansowego zapewne nie byłyby do osiągnięcia. Dzięki nowoczesnym technologiom, przedsiębiorstwa są w stanie konkurować na rynku z innymi oraz mogą zwiększać swoje możliwości produkcyjne. Nowoczesne technologie a branża dźwigowa Większość branż mechanicznych, w tym dźwigowa, boryka się z problemami związanymi z utrzymaniem produktów na określonym poziomie. Jeżeli dołożymy do tego wymagania rynku, w tym modernizacyjnego, który jak wiadomo ma wiele wad (chociaż ma i zalety), mamy do czynienia z problemami utrzymania standardowej produkcji podzespołów, które można realizować "od ręki". Zwiększenie produkcji tych urządzeń, można realizować w różny sposób m.in.[...]

Modernizacja dźwigów elektrycznych z uwagi na optymalizacje montażową ramy zespołu napędowego


  Wymiana dźwigów w budynkach użyteczności publicznej, typu wielokondygnacyjne budynki mieszkalne, są z góry skazane na trudności montażowe. Główne trudności wynikają z różnorodności kubatury maszynowni, które były budowane w poprzednich dekadach i mają różne ułożenie. Sposób dojścia do maszynowi, rozmieszczenie elementów w maszynowni, kubatura maszynowni, stanowią podstawę do wykonywania różnych typów ram pod zespoły napędowe (wciągarki). Transport ramy do maszynowni nie stanowi problemu w przypadku, gdy w maszynowni jest belka montażowa, wielkość maszynowni pozwala na swobodne poruszanie się. A co zrobić w maszynowni, której wielkość jest w przekroju taka sama jak szyb, w której nie ma belki montażowej ani włazu, a dojście do niej jest po drabinie z 16 stopniami? W czasie modernizacji dźwigu z reguły wymieniamy wciągarki na nowe, pozostawiając stare posadowienia po wciągarkach typu R4 lub R5. Ramy wciągarek, które są wytwarzane jako przestrzenne ustroje spawane stanowią poważny problem montażowy. W celu ułatwienia życia, w artykule została przedstawiona analiza czterech przypadków optymalizacji ramy wciągarki. Główne założenia projektu Założeniami projektu były:  zmniejszenie masy ramy wciągarki, Rys. 1. Schemat nowej konfiguracji zespołu napędowego typu TYORO firmy SASSI  łatwa konfiguracj[...]

 Strona 1  Następna strona »