Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Robert Gabrysiak"

Mikromaszyny stosowane w automatyce przemysłowej DOI:


  Coraz częściej maszyna elektryczna jako samodzielna jednostka przestaje pełnić podstawową rolę w napędzie elektrycznym. Staje się natomiast elementem wykonawczym, który może być sterowany za pomocą odpowiednich mikroprocesorowych układów. Większość małych maszyn może współpracować ze sterownikami, dzięki którym można uzyskać właściwe parametry pracy układu napędowego.Duże znaczenie w rozwoju mikromaszyn miało zastosowanie do ich budowy magnesów trwałych o wysokim stopniu namagnesowania. Magnesy takie wykorzystano do budowy wirników w silnikach elektrycznych, dzięki czemu zdecydowanie poprawiono jakość i niezawodność tych urządzeń, umożliwiając wyeliminowanie najsłabszego ogniwa, jakim były komutatory ze szczotkami węglowymi. W ten sposób powstały siniki bezszczotkowe BLDC (ang. BrushLess Direct -Current motor), których spectrum zastosowań jest bardzo szerokie i obejmuje m.in.: napędy CD, DVD, napędy dysków twardych, pojazdy o napędzie elektrycznym, wentylatory komputerowe, urządzenia, w których iskrzenie na szczotkach mogłoby doprowadzić do wywołania ognia czy wybuchu. Użycie silnika BLDC może być trafnym wyborem w przypadkach, gdy wymagany jest ruch kontrolowany oraz duża sprawność i niezawodność. Maszyny i mikromaszyny elektryczne specjalnego zastosowania w układach automatyki, robotyki czy mechatroniki zwane są elektromechanicznymi elementami automatyki (w skrócie e.m.a). W układach automatyki i mechatroniki stosowane są m.in.: ? silniki synchroniczne z magnesami trwałymi, ? silniki wykonawcze DC z magnesami trwałymi, ? silniki indukcyjne dwufazowe wykonawcze, ? transformatory położenia kątowego, ? selsyny, ? enkodery, ? silniki z wirnikiem tarczowym, ? prądnice tachometryczne. Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi Do tej grupy maszyn elektrycznych zalicza się silniki reluktancyjne, silniki SRM (ang. Switched Reluctance Motor), histerezowe, reduktorowe z toczącym się wirnikiem oraz silniki krokowe o[...]

Wewnętrzne linie zasilające DOI:


  Każdy budynek wyposażony jest w bezpieczną i prawidłowo funkcjonującą instalację elektryczną. Instalację tą można podzielić na kilka podstawowych elementów, do których należą: przyłącze, złącze, wewnętrzne linie zasilające, instalacje w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz instalacje odbiorcze znajdujące się w poszczególnych mieszkaniach. Nie ulega jednak wątpliwościom, że zawsze muszą być one wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami bezpieczeństwa. Poniższy artykuł poświęcono jednemu z członów instalacji elektrycznej, jakim jest wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) - przedstawiono historię jej nazewnictwa, wytyczne i sposoby jej wykonywania.Przed II wojną światową w Polsce zamiast pojęcia wewnętrznej linii zasilającej używano określenia "pion" lub "pion elektryczny". Nazwa ta wywodzi się z dosłownego tłumaczenia nazw obcojęzycznych określających linię rozdzielczą, która w większości ułożona była w pionie. Przykładem może być termin "Steigleitung" pochodzący z języka niemieckiego i oznaczający pion. Innymi przykładami nazwy pion mogą być: colonne - z języka francuskiego, stupaćka - z języka czeskiego. Niestety, w języku angielskim, wśród określeń dotyczących elektroenergetycznych linii rozdzielczych - trunk line, trunk feeder, main feeder czy trunk circuit - nie wyróżniono osobną nazwą obwodów nazywanych "pionami". W Polsce pod pojęciem "pion" rozumiano instalacje el[...]

 Strona 1