Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna WOŹNIAK"

Kryteria oceny jakości obsługi imprez masowychv-vklasyfikacja i działania doskonalące DOI:10.15199/48.2017.12.5


  Stale rosnąca popularność wydarzeń o charakterze sportowym czy artystyczno-rozrywkowym sprawia, że organizatorzy tego typu imprez są zmuszeni do zapewniania najwyższych standardów jakości w każdym obszarze projektu. Uczestnicy, decydując się na udział w wybranym wydarzeniu, przede wszystkim zwracają uwagę na charakter i program imprezy, następnie na ceny oraz jakość produktów, a także na odpowiednie bezpieczeństwo na terenie imprezy. Szukając recepty na sprostanie wciąż narastającym oczekiwaniom klientów, organizatorzy są zobowiązani do stosowania się do zasad zawartych w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych [17], a także wydanych na jej podstawie rozporządzeniach. Inne przepisy prawa, jakimi musi kierować się organizator to, m.in.: Prawo o ruchu drogowym [16], Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi [14] (w przypadku sprzedaży alkoholu), Prawo podatkowe [19], Ustawa o zbiórce publicznej [15], Prawo budowlane [20], Prawo ochrony środowiska [18]. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że obsługa klienta to nie tylko surowe podporządkowanie się przepisom prawa, ale także spełnienie indywidualnych potrzeb i oczekiwań usługobiorców. Organizatorzy imprez, aby osiągnąć sukces przedsięwzięcia, powinni rozpoznać potencjalnych uczestników, przewidzieć ich potrzeby i zapewnić widowisko na właściwym poziomie rozrywkowym, artystycznym czy sportowym. Specyfika usług jest obszarem bardzo trudnym do zbadania m.in. ze względu na subiektywizm w ocenie jakości jej wykonania [6]. Każdy konsument na podstawie własnych odczuć dokonuje indywidualnej oceny jakości przedsięwzięcia. W związku z powyższym głównym celem publikacji jest dokonanie klasyfikacji kryteriów oceny jakości obsługi imprez masowych ze 33 2017 G r u d z i e ń szczególnym zaakcentowaniem roli i znaczenia logistycznej obsługi klienta. Dążąc do realizacji przyjętego celu, zidentyfikowano czynniki, które mogą mieć wpływ na kreowanie wizji przeds[...]

 Strona 1