Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"AUGUSTYN WÓJCIK"

Najnowsze rozwiązania agregatów wody lodowej do klimatyzacji grupowej – parametry pracy, badania stanowiskowe, eksploatacja


  W artykule omówiono nowoczesne agregaty do wody lodowej budowane na bazie dużych sprężarek śrubowych, przeznaczone do klimatyzacji kopalń. Opisano budowę przykładowego agregatu wody lodowej do klimatyzacji grupowej. Przedstawiono badania stanowiskowe przedmiotowego urządzenia, parametry pracy podczas prób, jak również podczas eksploatacji. Podano także parametry techniczne, schematy, podstawy działania agregatów, układy zabezpieczeń oraz sterowania nimi. W celu zobrazowania potencjalnych możliwości zaspokojenia potrzeb górnictwa i możliwości producenta agregatów, przedstawiono cały typoszereg agregatów oraz dane techniczne poszczególnych jednostek. "Chłodnictwo" tom XLV 2010 r. nr 1-2 41 nia eksploatacyjne potwierdzają prawidłowość przyjętych założeń, obliczeń oraz wysoką jakoś[...]

The method of identification operating states of multi-state electrical devices with complex modes of operation DOI:10.15199/48.2016.11.22

Czytaj za darmo! »

This paper presents the method for detecting operating states of electrical appliances. Based on the sequence of transitions between the operating states the method allows to obtain information about the mode of operation of a particular device. The article describes the structure of the system applying the proposed method, discuss the stages of the system operation and presents the results. Streszczenie. Artykuł dotyczy opracowanej metody rozpoznawania stanów pracy odbiorników energii elektrycznej. Na podstawie sekwencji przejść między stanami metoda pozwala na uzyskanie informacji o programie pracy urządzenia. Przedstawiono strukturę systemu realizującego proponowaną metodę oraz opisano metodę działania jego części składowych, prezentując uzyskane wyniki. (Metoda rozpoznawania stanów pracy odbiorników energii elektrycznej o złożonych programach pracy). Keywords: NIALM, classification, multi-state devices (FSM), electric signal features. Słowa kluczowe: NIALM, klasyfikacja, urządzenia wielostanowe (FSM), parametry sygnałów elektrycznych. Introduction Statistical data from the last years shows an increase in electricity consumption in households. Moreover, among the different groups of energy consumers, households have the lowest rate of progress in saving energy in Poland [1]. European trends in the field of energy saving indicate that providing information on actual energy consumption motivates end-users to conscious and rational use of electricity. Each household involves dozens of electrical appliances with different nominal power which in different ways affect on the total energy consumption. Obtaining information on the operation of different devices may allow users to manage energy more efficiently [2]. The use of electricity meters for each device is not efficient and troublesome when new monitored devices are attached into the energy network [3]. An alternative approach to the electricity usage monitoring is NIALM - Non-i[...]

 Strona 1