Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WŁADYSŁAW SZYMAŃSKI"

Analiza zapotrzebowania na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budownictwie wielorodzinnym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę zużycia ciepłej wody użytkowej i zużycia ciepła niezbędnego do jej podgrzania na przykładzie istniejącego budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego. Do analizy wykorzystano informacje oraz dane pochodzące z pomiarów wykonanych w spółdzielniach mieszkaniowych. Analizą objęto 10 wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych podłączonych do 3 węzłów cieplnych z dwóch osiedli mieszkaniowych. Porównano wyniki pomiarów z wynikami obliczeń opartych na obowiązujących przepisach.CIEPŁA woda użytkowa stanowi nieodłączny element egzystencji człowieka. W przypadku budynków wielorodzinnych, źródłem ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej są zazwyczaj miejskie systemy ciepłownicze lub zbiorowe kotłownie osiedlowe. Ze względu na zbyt duże zużycie ciepła, wysokie koszty eksploatacji i konserwacji oraz wskutek niewłaściwej obsługi, wiele instalacji ciepłej wody pracuje nieekonomicznie. W niniejszym artykule porównano rzeczywiste i obliczeniowe zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej, na przykładzie istniejącego budownictwa mieszkalnego. Porównania dokonano na podstawie pomiarów eksploatacyjnych w trzech węzłach cieplnych w dwóch miastach R i T. Charakterystyka węzłów cieplnych Analizą objęto wybrane budynki mieszkalne wielorodzinne w dwóch miastach (R i T). Do badań wybrano łącznie 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z czego dziewięć zasilanych jest z grupowych wymiennikowych węzłów cieplnych, natomiast jeden z indywidualnego węzła wymiennikowego. Z węzła W-1 (miasto R) zasilane są budynki oznaczone jako A, B, C, D i E, z węzła W-2 (miasto T) budynki O-2, O-3 i O-5, z węzła W-3 (miasto T) budynki D-6 i D-8. Wymiennikownia W-1 jest źródłem ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Węzeł pracuje w układzie równoległym z wymiennikami płaszczowo - rurowymi. Ciepła woda użytkowa magazynowana jest w dwóch pionowych zasobnikach [...]

 Strona 1