Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KAMIL GRABOWSKI"

Segmentacja obrazu oka na potrzeby systemu identyfikacji osób na podstawie wzoru tęczówki

Czytaj za darmo! »

Biometria to nauka obejmująca rozpoznawanie ludzi na podstawie ich cech fizycznych i behawioralnych. Niektóre cechy anatomiczne są unikatowe dla każdej osoby, stąd mogą służyć do jej identyfikacji, tzn. określenia tożsamości. Technologie biometryczne identyfikacji osób cieszą się obecnie coraz większym zainteresowaniem. Poza zastosowaniami wojskowymi oraz kryminalistycznymi, systemy biometry[...]

Zaburzenia generowane w przetwornicy impulsowej o wysokiej częstotliwości przełączania zawierającej diodę z węglika krzemu

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki badań zaburzeń przewodzonych powstających w impulsowej przetwornicy podwyższającej napięcie, w której użyta została unipolarna dioda mocy z węglika krzemu. Przeanalizowano wpływ częstotliwości i szybkości przełączania układu na widmo zaburzeń elektromagnetycznych, a także na sprawność energetyczną. Wyniki porównano z uzyskanymi w tym samym układzie po zastosowaniu bipolarnej diody krzemowej (PIN). Abstract. The paper presents investigation results of conducted disturbances arising in a switched mode boost power converter in which a unipolar diode made of silicon carbide has been used. The effect of circuit switching frequency and speed on electromagnetic disturbance spectrum as well as on efficiency has been analysed. Results have been compared to ones obtained in the same circuit after applying a bipolar silicon diode (PIN). (Disturbances generated in a switched mode power converter containing a silicon carbide diode). Słowa kluczowe: zaburzenia elektromagnetyczne, przetwornica impulsowa, dioda, węglik krzemu. Keywords: electromagnetic disturbance, switched mode power converter, diode, silicon carbide. Wstęp Węglik krzemu należy do grupy materiałów półprzewodnikowych o szerokiej przerwie energetycznej. W porównaniu z krzemem, posiada on wiele korzystnych właściwości w kontekście elektroniki mocy [1, 2]. W pierwszej kolejności należy tu wskazać wyższe krytyczne natężenie pola elektrycznego Ecrit (o rząd wielkości) przy zbliżonej przenikalności elektrycznej. Wysokie napięcie przebicia przyrządów półprzewodnikowych mocy uzyskuje się wytwarzając warstwy półprzewodnikowe o odpowiednio dużych wymiarach i małej koncentracji domieszek. Jeżeli wartość Ecrit jest większa, poziom domieszkowania może być wyższy, a długość obszaru (w kierunku przewodzenia prądu) - mniejsza, co przekłada się wprost na niższą rezystancję [3]. Tym samym przyrząd unipolarny [...]

Acquisition and analysis of iris structure

Czytaj za darmo! »

Biometry is one of the most evolving research areas nowadays and people identification based on iris pattern is recognized as its most attractive solution. Well protected by cornea, invariant in time, high entropy of textures, that are the most important advantages of human iris organ. Disadvantages of the iris recognition methods itself mainly regard limitations of the present technology, e.g. poor image quality for different acquisition systems - low optical resolution for images taken under near infrared illumination or noise problems for high sensitivity of photo-sensors for images taken under visible light. However currently used methods [1-4] for iris feature extraction, mainly based on wavelet analysis, can handle with these problems and first solution for this kind of r[...]

 Strona 1