Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR BOGORODZKI"

Obrazowanie czynności mózgu techniką rezonansu magnetycznego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono podstawy obrazowania czynności mózgu metodą Jądrowego Rezonansu Magnetycznego. Obejmuje to następujące aspekty tej techniki: historię odkrycia sygnału BOLD (ang. blood oxygenation level dependent), sposoby jego detekcji, metody prezentacji map czynościowych oraz pomocnicza aparatura stosowana do stymulacji wybranych obszarów korowych mózgu. Abstract. Paper presents an introduction to functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) methodology. This covers the following aspects of fMRI methodology: an historic overview of BOLD (ang. blood oxygenation level dependent) discovery, BOLD detection, mapping techniques used in FMRI and supporting fMRI instrumentation used for region of interest (ROI) stimulation of human brain cortex. (Imaging of brain activity by magnet[...]

Sprzęt i oprogramowanie do obrazowania czynności mózgu techniką rezonansu magnetycznego

Czytaj za darmo! »

Słowo kluczowe MRI (ang. Magnetic Resonance Imaging) występuje w 58 179 publikacjach z dziedziny nauk medycznych, wydanych w latach 1998-2003 (według wyszukiwarki MEDLINE/PubMed, U.S. National Library of Medicine). Liczba ta świadczy zarówno o skali zainteresowania problematyką, jak i o różnorodności zastosowań medycznych tej techniki. Wykorzystanie jądrowego rezonansu magnetycznego w medyc[...]

Laboratorium hiperpolaryzowanych środków cieniujących NMR. Tomografia MR hiperpolaryzowanych środków cieniujących DOI:10.15199/13.2015.7.1


  Laboratorium hiperpolaryzowanych środków cieniujących do zastosowań w obrazowaniu z wykorzystaniem techniki rezonansu magnetycznego Od roku 1991 w Instytucie Radioelektroniki (Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - EiTI) funkcjonuje Laboratorium Rezonansu Magnetycznego, które wchodzi w skład Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej. W latach 1992-1995, oraz 1995-1999 realizowany był tu program TEMPUS ukierunkowany na wprowadzanie do programu studiów tematyki związanej z techniką obrazowania z wykorzystaniem zjawiska rezonansu magnetycznego MR (ang. Magnetic Resonance). Wyposażano laboratorium i prowadzono szereg prac naukowo - badawczych związanych z rozwojem tej techniki obrazowej (granty odpowiednich instytucji zajmujących się nauką: Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, prace badawcze w ramach działalności statutowej jak i Uczelnianych Projektów Badawczych czy grantów dziekańskich Wydziału EiTI, dotacja statutowa inwestycyjna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2008). Dzięki środkom przyznanym w roku 2009 przez Fundusz Nauki i Technologii Polskiej Laboratorium zostało wyposażone w niskopolowy tomograf MRI 0,23 T (rys. 1). Udział zespołu w projekcie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) w latach 2010-2015, pozwolił na rozbudowę laboratorium i uzyskanie możliwości prowadzenia unikalnych prac o charakterze innowacyjnym w dziedzinie hiperpolaryzowanych znaczników rezonansu magnetycznego. Zgodnie z założeniami CePT laboratorium jest platformą współpracy dla konsorcjantów jak i dla jednostek zewnętrznych. W efekcie opisanych działań, zbudowane zostało laboratorium umożliwiające prowadzenie prac z zakresu zaawansowanych technik radiowych, metod detekcji sygnałów rezonansu magnetycznego (MR) czy konstruowania układów nadawczo-odbiorczych NMR (ang. Nuclear Magnetic Resonance) czy też nowych algorytmów rekonstrukcji i przetwarzania obrazów. Labo[...]

 Strona 1