Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ FALBA"

Wykorzystanie MES do obliczania strat ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zagadnienie wyznaczania strat ciepła w m.s.c. za pomocą metod numerycznych. Przeanalizowano problem prawidłowego ustalenia warunków brzegowych. Wyniki obliczeń z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES) dla przykładowych sieci kanałowych porównano z wynikami uzyskanymi innymi metodami oraz z pomiarami rzeczywistymi. Na wykresach przedstawiono wpływ parametrów wody sieciowej na wielkość jednostkowych strat ciepła. Zmienność strat przesyłania ciepła w funkcji temperatury wody sieciowej ma istotne znaczenie przy optymalizacji wykresów regulacyjnych. jest również niezbędna do oceny konsekwencji wzrostu temperatury wody sieciowej w okresie letnim na potrzeby wytwarzania chłodu z wykorzystaniem ciepła sieciowego. STRATy CIEPŁA w miejskich sieciach ciepłownicz[...]

 Strona 1