Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"A. Kandora"

Wykrywanie defektów rdzeni maszyn prądu przemiennego

Czytaj za darmo! »

Tradycyjna metoda wykrywania zwarć blach w stojanach maszyn elektrycznych prądu przemiennego, polega na wzbudzeniu kołowego pola magnetycznego w żelazie i obserwacji rozkładu temperatur na wewnętrznej powierzchni żelaza . Metoda ta ma jednak istotne wady: dużą wartość prądu wzbudzającego i potrzebną moc źródła, kilkugodzinny czas potrzebny do otrzymania wiarygodnych wyników. Stosowane są więc inne metody oparte na pomiarze pola magnetycznego przy powierzchni żelaza. Typowym urządzeniem jest system ELCID firmy ADWEL. Dla każdej pary zębów otrzymuje się jedną wartość w danym miejscu na długości stojana. Wymaganiem praktyki kontroli jest bardziej precyzyjne określenie miejsca zwarcia blach, porównywalne z metoda termowizyjną. Opracowano inny sposób pomiaru pola magnetycznego przy powierzchni żelaza, czujnikami elektronicznymi. Wykorzystywana głowica ma rozdzielczość przestrzenną wyników około 10 mm. Niezbędne pomiary i obliczenia oraz wizualizacja wyników realizowane są przez dedykowany program komputerowy. Abstract. It is presented a new method of detecting of faults in cores of AC electric machines based on measurement of the magnetic field near surface of the core. As the sensor Hall sensors have been used. (Fault diagnostics of AC electric machines cores based on scanning of magnetic field) Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, izolacja blach, badania diagnostyczne prądem zmiennym Keywords: electrical machines, stator core insulation, AC diagnostic tests Wstęp Tradycyjna metoda wykrywania zwarć blach w stojanach maszyn elektrycznych prądu przemiennego, polega na wzbudzeniu kołowego pola magnetycznego prądem przemiennym maszyny, a następnie obserwacji rozkładu temperatur na wewnętrznej powierzchni żelaza, dotykowo lub za pomocą ka[...]

Limited Access Inspection of Turbo Generators DOI:10.15199/48.2017.11.19

Czytaj za darmo! »

An automatic scanning system was developed by the Central Electricity Generation Board (UK) in 1982 in which the Chattock potentiometer was moved along a beam clamped to the surface of the bore. This technique was devised as an alternative to the high power level stator core flux test, which needs a large power source. Automatic EL CID testing was later improved by a vehicle developed by National Power (previously part of the CEGB) which was magnetically attached to the stator surface and was steered itself along the stator teeth [2]. This vehicle was further developed by ADWEL in cooperation with the French Utility EDF and became commercially available in 1992. Further development reduced the size of the original vehicle and added visual and wedge tightness inspection modules, resulting in Robotic Inspection Vehicle Model 702, today produced by IRIS, Canada. Fig. 1. Stator core with circulating current from interlaminar fault Stator core faults detection Stator magnetic core is a critical component in a generator, so the good condition is necessary for continuous and trouble-free operation. This requires appropriate and proven diagnostics method to determine actual condition [4,5,10]. Stator cores are made up of a great number of thin insulated iron sheets to reduce losses due to eddy current. During operation, thermal, mechanical and magnetic stress can deteriorate insulation between each sheet. Also during generator overhauls, the mechanical accidents may cause short-circuit on the core surface. If the lamination sheets are shorted together for one of the reasons above, then circulating currents producing higher I2R losses at the point of contact may result in localized heating. Circulating currents in combination with overheating can cause propagation of the fault. In final stage stator core can melt or due to high temperature main insulation of the stator winding can break down (Fig. 2). Fig. 2 Melted stator step ir[...]

Możliwości pomiarowe TurboCare Poland S.A.

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono możliwości pomiarowe Działu Kontroli Jakości zakładu TurboCare Poland S.A. w szczególności skupiając się na nowoczesnych metodach diagnostyki generatorów oraz transformatorów. Abstract. The paper describes measurement possibilities of Quality Control Department of TurboCare Poland S.A. Paper is focus on modern methods of generators and transformers diagnostics. (Measurement possibilities of TurboCare Poland S.A.). Słowa kluczowe: Diagnostyka, pomiary, generator, transformator Keywords: Diagnostics, measurements, generator, transformer. Wstęp Stale rozszerzający rynek usług diagnostycznych i remontowych generatorów i transformatorów świadczonych przez TurboCare Poland S.A. na całym świecie wymusza wdrażanie nowoczesnych metod diagnostyki maszyn z wykorzystaniem aparatury pomiarowej stosowanej przez czołowe firmy branży energetycznej. Nakłady na zakup sprzętu stanowią znaczącą pozycję w wydatkach inwestycyjnych firmy i świadczą o zrozumieniu przez zarząd jak ważne to zagadnienie dla perspektywicznego rozwoju firmy i jej pozycji na rynku światowym. Pomiary i próby elektryczne transformatorów Jednym z zakupionych w ostatnim czasie przyrządów pomiarowych do badania oleju jest chromatograf gazowy Myrkos firmy Morgan Schaffer. Wychodząc naprzeciw naszym oczekiwaniom firma Morgan Schaffer zmodyfikowała jeden ze swoich modeli a taki sposób, aby uczynić go w pełni mobilnym. Przyrząd charakteryzuje się następującymi parametrami: Gazy mierzone: dokładność Wodór, H2 ±5ppm lub ±6% Metan, CH4 ±2ppm lub ±6% Etan, C2H6 ±2ppm lub ±6% Etylen, C2H4 ±2ppm lub ±6% Acetylen, C2H2 ±2ppm lub ±6% Tlenek węgla, CO ±2ppm lub ±6% Dwutlenek węgla, CO2 ±10ppm lub ±6% Tlen, O2 ±60ppm lub ±6% Azot, N2 ±500ppm lub ±% Sterowanie przyrządem odbywa się z poziomu programu PPMReport zainstalowanego na laptopie. Program krok po kroku prowadzi u[...]

 Strona 1