Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ NIEDŹWIECKI"

Katedra Systemów Automatyki


  Rys historyczny Historia Katedry sięga połowy lat sześćdziesiątych, kiedy to na ówczesnym Wydziale Elektroniki powstała Katedra Teorii Sterowania i Informacji, kierowana przez prof. Jerzego Seidlera. W 1969 roku, w wyniku reorganizacji Wydziału, w ramach Instytutu Cybernetyki Technicznej utworzono Zakład Automatyzacji i Obróbki Sygnałów, którego kierownikiem został doc. dr inż. Zenon Boguś. Zakład ten, pod późniejszą nazwą Zakład Systemów Automatyki, działał do roku 1991 w ramach Instytutu Informatyki. W roku 1992, po powrocie do struktury katedralnej, została powołana Katedra Systemów Automatyki, kierowana przez 10 lat przez doc. dr. inż. Janusza Nowakowskiego. Od roku 2002 kierownikiem jej jest prof. Maciej Niedźwiecki. W 2006 roku z części ówczesnego zespołu Katedry wyodrębniono Katedrę Systemów Decyzyjnych. W pierwszym okresie istnienia Katedry prace badawcze koncentrowały się na zagadnieniach związanych z techniką sterowania i jej zastosowaniem w przemyśle motoryzacyjnym, na rzecz którego opracowano wiele unikatowych systemów sterująco-diagnostycznych. W późniejszym okresie badania przyjęły charakter badań podstawowych w następujących 5 kierunkach: metody identyfikacji i sterowania procesami czasu ciągłego, identyfikacja procesów niestacjonarnych, cyfrowa i adaptacyjna filtracja, modelowanie procesów złożonych oraz rozwój metod optymalizacji. W ostatnich latach zainteresowania badawcze zostały poszerzone o nieinwazyjne metody diagnostyki rurociągów oraz automatykę budynkową. W dziedzinie dydaktyki, przez wszystkie lata istnienia, Katedra pełniła wiodącą rolę w kształceniu automatyków na Wydziale, sprawując opiekę nad specjalnościami, których nazwa i przynależność do kierunku studiów zmieniała się kilkakrotnie wraz ze zmianami organizacyjnymi zarówno struktury Wydziału, jak programu nauczania. Ostatecznie w 1991 roku utworzony został nowy kierunek studiów - automatyka i robotyka, który pozostaje pod pieczą katedr: Sys[...]

System lokalizacji dla osób niewidomych

Czytaj za darmo! »

Chodzenie po ulicach miasta i korzystanie z różnych źródeł informacji o otoczeniu jest dla większości z nas tak łatwe i oczywiste, że nie zwracamy na to uwagi. Osoby niewidome, które pozbawione są możliwości korzystania z głównego "odbiornika", jakim jest zmysł wzroku, zmuszone są do pozyskiwania informacji innymi kanałami, takimi jak np. słuch czy dotyk. Swoją orientację przestrzenną opiera[...]

 Strona 1